Informasjon om farledsbevis

Kystrederiene gjennomførte møte med Kystverket den 17 desember 2018. På dette møtet ble blant annet innstramming i farledsbevis diskutert.

Vi fått flere henvendelser fra medlemsrederier angående Kystverkets praktisering ved fornyelse av farledsbevis. Kystverket har nå, ved utløp av farledsbevisene, begynt en praksis med å avslå fornyelse av farledsbevisene til navigatører etter 2 års regel, selv om navigatør har fått fornyelse på de samme vilkår tidligere. Foreningen har både seilende medlemmer og deres ansatte i rederiene der denne regel og praksis slår inn negativt. Konsekvens av avslaget er at rederi mister sin fleksibilitet ved at navigatør blir begrenset og ikke kan seile i de farled som de har hatt mulighet til tidligere.

Kystrederiene informerte om at denne ordning reduserer sterkt rederiets fleksibilitet og påvirker kostnadsnivået negativt slik at rederiet blir mindre konkurransedyktig også sett i fht godsoverføring fra vei. Administrasjonen, våre medlemsrederier og deres ansatte stiller seg uforstående til at rettigheter og de vilkår som allerede er opparbeidet med tidligere fartstid og som er lik den de har i dag, skal bli diskvalifisert eller annullert ved søknad om fornyelse av farledsbevis.

Vi understrekte betydningen av at Kystverket arbeider hardt og med fokus på å sikre næringen størst mulig forutsigbarhet. Foreningens medlemmer opplever de siste årene med en negativ trend der Kystverket har gitt forskjellige tilbakemeldinger ved søknader og kontakt angående farledsbevis.

Medlemmenes tilbakemelding synliggjør at de representative farledsbevisprøvene fungerer godt for den typen fartøy som går i linje fart langs kysten. På den andre siden fungerer prøvene dårlig for de fartøy som går med løsfart tonnasje. For fartøy i denne operasjonen oppleves det som svært vanskelig for kandidater å få tatt en representativ prøve. Kystrederiene har forståelse for at sikkerhet i farled skal være god, men vår innstilling i denne sak er imidlertid at dersom en navigatør kan seile på Vestlandet, så kan navigatøren også seile i Oslofjorden.

Kystverket informerte i møtet om at de har en praksis der farledsbevisene klasse 1 blir «fryst» i opptil 5 år ved avslag og det er tilstrekkelig med 2 gjennomseiling i det aktuelle farled for å få rettigheten tilbake uten ny prøve (i disse 5 årene). Dette er også en praksis som gjelder losene og deres godkjennelser.

Kystrederiene har gitt skriftlig uttrykk for at en praksis med manglende informasjon til næringen ikke er akseptabel. Rederiene og de berørte personer må bli informert godt og i god tid, slik at man kan få tilstrekkelig tid til å omstrukturere og møte kravene. Kystverket vil nå sende informasjon til alle farledsbevis – innehavere om denne praksis.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter