Informasjon om feriepenger for arbeidstakere over 60 år

Kystrederiene har fått henvendelse fra Norsk Sjømannsforbund hvor vi er anmodet om å komme med en klargjøring av forståelsen av ferielovens regulering av feriepenger for arbeidstakere over 60 år.

Det følger av Skipsarbeidstakerloven § 4-2 første ledd at:
«Utbetaling av feriepenger skjer i henhold til ferieloven.»

Etter ferieloven § 5 annet ledd heter det at:
«arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.»

For disse arbeidstakerne forhøyes prosentsatsen for feriepenger med 2,3 prosentpoeng, jf. § 10 tredje ledd, og dette gjelder uavhengig av om eventuelle tariffavtaler gir høyere feriepengesats enn lovens utgangspunkt på 10,2 %.

Feriepengesatsen er angitt som 12 % i overenskomsten mellom Norsk Sjømannsforbund og Kystrederiene. Feriepengesatsen for arbeidstakere som passerer 60 år i ferieåret blir da 14,3 % (12 % + 2,3 %) ved ferieavvikling. Feriedagen kommer da til fratrekk i ferie/fritidsregnskapet, og erstatter ordinær lønn i tilsvarende dager.

Det presiseres at denne høyere prosentsatsen bare gjelder opp til et feriepengegrunnlag på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) per 31. desember i opptjeningsåret. Det utgjør 599 148 kroner i ferieåret 2019.

Ved spørsmål kontakt Kjell Hauge- kjell@kystrederiene.no.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter