Informasjon om refusjon av grunnavgift på mineraloljeavgiften & termisk avlusning

Forskjellsbehandling innen refusjon av grunnavgift på mineraloljeavgiften
Den siste tiden har Kystrederiene fått flere tilbakemeldinger fra brønnbåtsektoren om en endret/forskjellsbehandling i praksis refusjon av grunnavgiften i mineraloljeavgiften.

Kystrederiene har derfor sendt en henvendelse til skattevesenet hvor vi påpeker dette, og ber om en redegjørelse for hvorfor dette skjer, hva som er gjeldende praksis fremover, og hva som ligger bak forskjellsbehandlingen.

Vi har også nevnt saken for politikerne, påpekt hvilken betydning ordningen har for fartøyene og oppdretter, samt vært klare på at det er uakseptabelt med en forskjellsbehandling i forvaltningen.

Vi har over en stund også hørt rykter om at skattevesenet samler forvaltningen av ulike midler, og gjennomgår lovverket de forvalter for å sikre likebehandling. Ut ifra det vi har sett så langt, går effekten av arbeidet som gjøres her i feil retning.

Så snart vi mottar noe offisielt fra Skattevesenet vil vi gå gjennom det med vår advokat og dele det med medlemmene. Dersom dere får tilbakemelding fra skattevesenet vedr tema er det fint om dere spiller det videre til Kystrederiene, slik at vi kan ivareta vår samlede næring og rederiers interesser, på best mulig måte.

Ta også gjerne kontakt dersom det er punkter dere ønsker å diskutere i forbindelse med saken.

Varmtvannsavlusning av laks
Mattilsynet har gått ut med en foreløpig advarsel på å avluse fisk med varmtvann over 28 grader, med bakgrunn i nye forsøk gjennomført av Havforskningsinstituttet. (Les: https://www.kyst.no/article/smertefullt-med-avlusing-i-varmt-vann/)

Flere av våre fartøy har gjennom de siste årene opparbeidet seg mye erfaring og kompetanse med ulike systemer og temperaturer. Kystrederiene har både nylig, og tidligere fått tilbakemelding fra våre fartøy om en god utvikling innen varmtvannsavlusning.

Med bakgrunn i tilbakemeldingene, behovet for denne type avlusning hos oppdretter m.m, har vi sammen med Sjømatbedriftene tatt tak i leverandørene ift det som finnes av dokumentasjon på tema, samt vil diskutere videre hvordan vi kan beholde dette viktige hjelpemiddelet i næringen. Sjømatbedriftene henter nå inn erfaringer fra oppdretterne, og dere oppfordres også til dele relevant informasjon med oss, slik at vi får delt informasjon og finner de gode løsningene fremover.

KR og Sjømatbedriftene skal ta ett møte i saken over påske, og sender i ettertid av det ut info til medlemmer. Etter det vi har fått opplyst vil endelig rapport fra forskningen som nå er gjennomført komme i juni.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter