Informasjon til medlemmer som har ansatt dykkere som maritimt personell

Det har de siste årene vært flere tilsyn fra Arbeidstilsynet hos våre medlemsbedrifter, og flere har mottatt pålegg med hjemmel i arbeidsmiljøloven.

Flere rederi har bestridt påleggene fra Arbeidstilsynet, og Sogn og Fjordane ting-rett behandlet i januar 2018 den første saken hvor dette ble satt på spissen. Dom i saken ga rederiene fullt medhold i tingretten.
Staten anket derimot den delen av dommen som gjaldt de hurtiggående fartøy-ene, og anførte at disse var underlagt arbeidsmiljøloven. Saken skulle vært be-handlet i Gulating lagmannsrett i uke 7, men staten valgte rett før å trekke an-ken. Domsavsigelse i Sogn og Fjordane tingrett fra januar 2018 er med dette rettskraftig og både servicekombinerte- og hurtiggående fartøy som har dykkere som mannskap skal forholde seg til sjøfartslovene.

Advokat Trond Svinø i Advokatfirmaet Judicia DA har bistått de rederiene som var involvert i saken.

– Vi er naturligvis svært tilfreds med utfallet, og våre klien-ter er gitt fullt medhold og tilkjent sakskostnader. Bransjen kan nå forholde seg til at både servicekombinerte- og hurtiggående fartøy som har dykkere som mannskap skal forholde seg til reglene til sjøs, sier Svinø i en kommentar.

Kystrederiene har engasjert seg fortløpende i saken og vil ha dialog med Sjø-fartsdirektoratet som arbeider i disse dager med å se på endringer i lovverket, men det er foreløpig ikke avklart når lovendringene er klar for høring. Når hø-ringen foreligger vil vi involvere berørte medlemmer i vårt høringssvar.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter