Informasjons- og nyhetsbrev for januar 2016

Økning i bruk av farledsbevis
Som et resultat av revisjonen av losforskriftene ser vi for 2015 en klar økning i bruken av farledsbevis som nå nærmer seg 2/3 av alle lospliktige seilaser.
Kystverket rapporterer en økning på 1,4 prosent i lospliktige seilaser til ca 115000, hvorav 73000 ble gjennomført med farledsbevis og 42000 med los om bord. Dette representerer en økning i antall seilaser med farledsbevis på 7.2 prosent, mens antall losoppdrag har gått tilbake. Vi ser her et konkret resultat av de nye og differensierte regler for farledsbevis.
Styrket nettolønnsordning for lasteskip i NOR
I Statsbudsjettet for 2016 er det vedtatt å oppheve taket for lasteskip i NOR, det innebærer full refusjon for innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift. Ordningen er nå til notifisering i ESA, og håpet er at godkjenning er på plass innen søknadsfristen for første termin.
Vi kommer tilbake med informasjon til medlemsrederiene så snart ordningen er godkjent.
Havbruk
Høy aktivitet
Det er fortsatt høy aktivitet i havbruk, hvor det foregår sterk ekspansjon på brønnbåtsiden samtidig med konsolidering i større rederier.  Det er også klare tendenser til integrasjon i verdikjeden, altså at havbruksselskapene selv engasjerer seg i f eks fôrproduksjon og egne brønnbåter.
Nytt regelverk
Mattilsynets forslag til nytt regelverk fra 2019 er ute til høring, og det synes klart at det vil bli tatt sterkere miljø- i tillegg til fiskehelsehensyn.
Fiskeridirektoratet har nå sendt forslag til Nærings- og fiskeridepartementet om tiltak for å motvirke negative miljøeffekter knyttet til behandling mot lakselus. Fiskeridirektoratet foreslår følgende fire tiltak:

  • forbud mot utslipp ved bruk av ikke godkjente kombinasjonsmetoder
  • bare lov å bruke kitinsyntesehemmere på anlegg som tilfredsstiller beste miljøkrav
  • innføring av droppsoner for utslipp av behandlingsvann fra brønnbåter
  • dokumentere om lusebehandlingen er miljømessig forsvarlig

 
Forslaga til tiltak er nå til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Dette vil så bli sendt på høring, og Fraktefartøyenes Rederiforening vil her uttale seg på lik linje med andre bransjeorganisasjoner.
Konsolidering
På brønnbåtsiden kom et nytt skritt mot konsolidering da Sølvtrans i desember overtok
Bømlo Brønnbåtservice på Stord med fem båter og et nybygg. Både Sølvtrans og Norsk Fisketransport har bestilt nye store brønnbåter i januar.
Samtidig har Nova Sea på Helgeland, som er et integrert oppdrettsselskap, i høst bestilt en stor brønnbåt, og Marine Harvest har signalisert klare intensjoner om å anskaffe egne fartøyer.
Investeringer i havbruksservice
Norsk Fisketransport, Namsos, bestilte i januar et ny brønnbåt på 3250 kbm fra Havyard, av samme type som den nylig leverte Namsos. Båten skal leveres i april 2017 og vil få tre sylindriske taker.  Den er sluttet for 5 år til Cermaq. Rederiet har også opsjon på et søsterskip for levering tidlig i 2018.
Sølvtrans i Ålesund erklærte opsjon ved Kleven Verft for en brønnbåt på 3200 kbm for levering i september 2017. Den vil følge et søsterskipet som ventes levert i mars 2017, av type NVC-387 fra Rolls-Royce Marine.
Frøy Rederi AS på Sistranda, Frøya, har overtatt offshorebåten Guard Merlin for ombygging til havbruks service under navnet Frøy Merlin. Dette er en liten supplybåt på 540 tdw og 48 meters lengde, bygget 2008 av Sealink Engineering på Sarawak for Tananger Offshore AS, Stavanger. Den ligger nå ved Fiskerstrand Verft for ombygging med bl a Thermolicer-anlegg for lusebehandling.
Ringasund AS i Austevoll har bestilt en arbeidsbåt på 24×12 meter fra Fitjar Mek Verksted for levering i juli 2016. Det dreier seg om en katamaran som utstyres for oppgaver som slep, fortøyning og ROV-operasjon.
Rostein AS, Harøy, har solgt brønnbåten Rofisk (650 kbm) til Migdale Transport i Inverness, Skottland. Båten er bygget i 2000 på Aas Mek Verksted.
Tilvekst i shortsea
Flåten i nærsjøfart i Europa har fått tilvekst av tre moderne skip, hvorav to er gått til rederier i Austrheim.
Knut Sætre Rederi ved Frode Sætre i Mastrevik i Austrheim har kjøpt sin tredje moderne båt på 4550 tdw, denne gang Jetstream bygget i 2010 på Bijlsma Lemmer i Nederland, overtatt like før jul.  Den har nå fått navet Frakt Vik, registrert på Kypros.
Rederiet har derved tre moderne søsterskip, med Frakt Fjord fra 2008 som er bygget om til selvlosser og Frakt Sund fra 2009 som fortsatt er ”gearless”; dessuten de mindre Frakt og Rana Frakt.
Fonnes Shipping AS, også i Austrheim, overtok i november nederlandske Ritske på 1750 tdw, bygget i 1990 i Tyskland. Den er under ombygging til selvlosser under navnet Framfjord. Flagg St Kitts & Nevis. Rederiet har etter dette seks skip opp til 6000 tdw.
Arundo AS ved Norbroker Shipping i Flekkefjord overtok i desember 3000-tonneren Pamir som nå har fått navet Ingeborg Pilot. Skipet er bygget i 1995 ved Slovenske Lodenice og hører til den mindre Komarno-typen, et tysk design bygget i Slovenia. Skipet går under St Vincent-flagg med teknisk drift fra Venus ApS i Ålborg.
Hva skjer fremover
Haugesundkonferansen 2. – 3. februar. Vi ser spesielt frem til foredraget fra Bømlo Brønnbåtservice.
Fraktefartkonferansen 15. – 17. februar, arrangeres i samarbeid mellom sjømannsorganisasjonene og FR og tar opp saker av felles interesse.
Hovedfokuset vårt fremover i vår vil være
– arbeidet med ISPS-regelverket, som er en alvorlig flaskehals for vår del av næringen.
– finansieringsløsninger – inkl. vrakpant, og et «sjøkart» som skal tegne opp veien til mulighetene innen fornyelse av flåten.
 
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter