Foto: Dmitriy Palamarchak
Informasjonsgap i konkurransen med veitransporten

Stortinget har som mål å flytte gods fra vei til jernbane og sjø. Men målene og kartet stemmer ikke overens med realitetene for vareeierne. Ny vareeierundersøkelse viser hvor mye av utfordringene ligger.

– Vi kan ikke bare vedta å flytte gods. Vi må se hva som motiverer vareieierne. Dette er målet for vareierundersøkelsen, som vi nå har gjennomført for andre gang, sier daglig leder i Shortsea Promotion Centre Norway, Jørn Askvik.

Undersøkelsen ble lansert 24. mars, og viser at en av fem vareeiere har opplevd å ikke finne frem til relevant informasjon om transporttilbud. Flertallet gjør disse erfaringene innen sjø og bane.

Sjøveien oppleves som mer fragmentert og kompleks sammenlignet med vei. Et fragmentert informasjonsbilde kompliserer informasjonsinnhentingen og gjør innkjøpsprosessen mindre effektiv.

– Vi har intervjuet vareeiere som vil bruke sjø, men i kampen om begrenset med tid og ressurser, så vinner ofte enkelhet og transparens, forklarer Askvik.

Vareeeiere etterspør enklere tilgang på hvilke muligheter for sjøtransport som tilbys i markedet og mer enhetlig presentasjon av informasjon. Lanseringen av Schedules 2.0 forsøker å besvare dette behovet og øker konkurransekraften til nærskipsfarten. Shortsea Promotion Center og Kystrederiene samarbeider derfor om dette, og vil derfor snart lansere en løsning gjennom Schedules 2.0 som inkluderer Kystrederienes medlemmer. 

-Utvikling må starte med kundeopplevelsen for deretter å jobbe bakover mot løsningen som tilbys, ikke starte med løsningen, for deretter finne forskjellige måter å selge løsningen på, sier Jørn Askvik, daglig leder i Shortsea Promotion Centre.

Det er Shortsea Promotion Centre Norway som for andre gang har spurt ca. 90 vareeiere om sine transportbehov i en nasjonal vareeierundersøkelse.

– Undersøkelsen viser  at vareeierne er godt fornøyd med vei som transportform, og fornøyde kunder vurderer endring som en operasjonell risiko. Det eksisterer med andre ord et underliggende motivasjonsgap mellom ambisjonen for å flytte gods fra vei til andre transportformer og kundens motivasjon for å søke alternativer, sier Askvik.

Pris først – miljø etterpå
Kjøpsprosessen skal først og fremst sikre tilgang på forutsigbare og konkurransedyktige leverandører. Behovet er ikke bil, båt eller tog. Miljø er først avgjørende når kravene til funksjon og pris er tilfredstilt.

-Utfordringen for transportbransjen er hvordan fremtidige løsninger skal møte samtidige krav til funksjonalitet, konkurransedyktighet og miljø, forklarer Jørn Askvik.

Om Shortsea Promotion Centre
Shortsea Promotion Centre (SPC) er et samarbeidsprosjekt mellom maritim næring og norske myndigheter med fokus på godsoverføring. SPC er en del av et europeisk nettverk av tilsvarende sentere som jobber for å gjøre sjøveien til en større del av en intermodal verdikjede.

Jørn Askvik, Shortsea Promotion Center

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter