Intensjonsavtale om klimapartnerskap
Foto: Norsk Sjøoffisersforbund

Intensjonsavtale om klimapartnerskap

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har, sammen med hovedorganisasjonene, signert en intensjonsavtale om å inngå klimapartnerskap med næringslivet.

Avtalens parter er arbeidsgiverorganisasjonene Kystrederiene, NHO, Virke, Spekter, KS og Norges Rederiforbund, og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio.

-Et virkemiddelapparat som i større grad støtter oppskalering av eksisterende teknologi, vil være et viktig skritt for å nå utslippsmålene for sjøtransporten, sier Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene.

Klimapartnerskapet skal legge til rette for dialog mellom stat og næringsliv innen de ulike bransjene, og dermed bidra til grønn omstilling i næringen og energi- og ressurseffektivisering. Dette har vært en forutsetning for å inngå intensjonsavtalen at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er involvert.

Klimapartnerskapene har som mål å etablere felles forståelse om hva som må til for å nå klimamålene, med utslippskutt innen 2030 og 2050.

Intensjonsavtalen om klimapartnerskap.