Intervju med Magne Årvik – styremedlem i Kystrederiene

Etter at medlemsmassen til Kystrederiene ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Denne gangen er det Magne Årvik sin tur, representant for sektoren tankfartøy. Han er til daglig operasjonsansvarlig i Fjord Shipping AS som holder til i Måløy.
Hva synes du er de viktigste oppgavene for Kystrederiene og deg som styremedlem?
Det er å fremme medlemmene sine interesser på den beste måten – organisasjonen er til for medlemmene. Vi må arbeide for gode rammevilkår og gode tariffavtaler. Samtidig må vi markedsføre flåten vår på en positiv måte.

Hva må til for å bedre rammebetingelsene?
Vi snakker i dag om det grønne skiftet, og det er selvsagt viktig for at vi skal få bygd en flåte som er mest mulig miljøvennlig. Samstundes kal den gjøre transport sjøveien til et bedre alternativ. Vi har i dag ulike støtteordninger for dette, men disse fordrer egenkapital og finansiering. Dette kan ofte være et hinder for gjennomføring. Vi må stå på videre for å få til finansieringsordninger for miljøtiltak til markedsrente. Det er i dag ikke enkelt å gå i banken for å få finansiering uten at du kan vise til økt inntjening.
Videre så har vi utfordringer knyttet til havnene. Her er det svært viktig å holde havneavgiftene på et akseptabelt nivå, og ikke bare føre alle utgiftene over på fartøyene.

Hva er de største hindringene for økt sjøtransport?
Det vil være kostbildet og logistikk til havner.
 
Miljøsatsing – hvordan kan det enkelte medlem i Kystrederiene bidra til bedre miljø/lavere utslipp/mindre forurensing?
Hvert medlem må følge med på utviklingen i ny teknologi og ta denne i bruk når dette er mulig. Det er også viktig med å ha fokus på rutiner og opplæring av mannskap for å skape forståelse for at helt enkle tiltak kan gi stor miljøgevinst. Det er viktig å være åpne for ny teknologi og løysinger.
 

Hva er de største utfordringene i din sektor fremover – tankfartøy..?
Det har nok her noe å si i hvilket segment du er i innenfor tankfartøy. Men det generelle kostbildet og klare å være konkurransedyktig mot utenlandsk tonnasje er nok viktig. Andre utfordringer vil være havnekostnader, farledsbevis og flåtefornyelse.

Om Magne Årvik
Jobb: Operasjonsansvarlig hos Fjord Shipping AS i Måløy, 60 år.
Bakgrunn: Handelsskole, fiskeskipper, styrmann og skipsfører. Startet med egne skip og management-selskap for skip i 1994. Har tidligere seilt som styrmann/skipsfører på mange ulike typer skip (fiskefartøy, seismikk, tank og fraktefart på norskekysten) frem til 2001, og er nå operasjonsansvarlig.
Familie: Ugift
Fritid: Har nok dessverre litt lite av det, men liker veldig godt å fiske når sjansen byr seg. Og en god bok blir aldri feil!

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter