Intervju med styreformannen

Etter at medlemsmassen til Fraktefartøyenes Rederiforening ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en ny intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Først ute er styreformann Lawrence Falkeid.
•Hva synes du er den viktigste oppgaven for deg som styreformann?
Viktigste oppgave er å organisere styrets virksomhet slik at det oppnås delaktighet fra samtlige av styrets medlemmer. Vi hadde bl.a. en samling med styremedlemmer nå i høst i Trondheim der vi hadde fokus på strategi og styrets sammensetning. Viktig å bli kjent med hverandres kunnskap og hva hver enkelt kan bidra med.
•Hva er det viktigste for FR å arbeide med?
Det viktigste for FR er å arbeide for å legge til rette for vekst og utvikling i sjøtransport. Det gjør vi ved å samle aktører i sjøtransport og maritime tjenester til samarbeid og felles opptreden overfor politiske miljøer og faginstanser.
Fra land til sjø:
• Harmonisering av avgiftsnivået sjø-vei-bane, like konkurransevilkår.
• Selvbetjente havneterminaler
Under disse to punktene kan det sies at FRs styremedlemmer og administrasjon var veldig aktive i møter om forberedelse av NTP fra 2018 med Samferdselsdepartementet i fjor høst.
• Hva må til for å oppnå mer sjøtransport?
Det er viktig å være aktivt med å svare på høringer og møte opp i forskjellige fora for å fortelle politikere og faginstanser om bransjen og utfordringene vi har. Bare slik kan vi påvirke til vekst og utvikling. Det er bred enighet blant politikerne at det skal mer transport fra land til sjø, men vi må være der for å fortelle hvordan og hva som skal til!
• Hvilke hindringer ser du?
Jeg liker ikke å se hindringer, men utfordringer. Det skal i fremtiden fraktes betydelig større mengder gods, både nasjonalt og internasjonalt viser alle prognoser, og det er viktig å legge til rette for å at en stor del av dette kan gjøres på sjø. For eksempel er det viktig å få fjernet vareavgiften, en avgift som bare blir pålagt varer som fraktes på kjøl.
• Miljøsatsing – hvordan kan det enkelte medlem i FR bidra til bedre miljø / lavere utslipp / forurensning?
For tiden foreligger det et tilbud til medlemmene å være med på et Miljø- og omdømme-program i regi av MRB. Vi var med i første rundt og fikk en god del aha-opplevelser om hvordan spare miljøet og få mer igjen på bunnlinjen. Det enkleste tipset er vel å klistre et notat ved pådragshendelen på bro om å redusere etter omstendighetene; en behøver ikke å være ved kai kl 0500 når lasting først begynner 0700.
• Hva er den største utfordringene for din sektor, dvs bulktransporten?
Den største utfordringen i bulktransporten er eldre tonnasje. Det er nye og eldre bulkbåter, men mest eldre, og med eldre fartøy følger det høye driftskostnader og dårlige miljømessig drift.
Det gjør det heller ikke enklere at i våre områder har verkstedene og andre leverandører vært drevet av høy offshore-aktivitet, noe som igjen har gitt høy pris på tjenestene som blir utført.
En annen utfordring er finansiering av nyere tonnasje. Dette er en vanskelig prosess, og det skal bli spennende å se om det blir noe av den nye miljøfinansiering/vrakpantordningen. Hos oss ønskes den velkommen!
Fakta
Lawrence Falkeid, født 1978, driftssjef/teknisk ansvarlig Falkeid Shipping, Finnøy
Bosted: Finnøy i Ryfylke
Bakgrunn: Maritim utdanning, seilt som kaptein i rederiet
Familie/barn: Fire barn
Hva liker du å gjøre i fritiden?
Være med familien, gå turer, felles opplevelser.
Hva kobler du av med når du et øyeblikk har fri fra jobb og barn?
Fotball! Trening to ganger i uken, innendørs og old boys. Da glemmer jeg alt annet!


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter