Ja til Stad skipstunnel!

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster.

[vc_separator type=”transparent” border_style=””]

Stad skipstunnel ligger inne i grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018-2029, som etatene Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket la frem mandag 29. februar.
 
I en utredning utarbeidet av Holte Consulting og Pöyry for Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet i 2012, konkluderte den med at Stad skipstunnel hadde en negativ samfunnsøkonomisk nytte på 960 millioner kroner. Men, denne utredningen hadde åpenbare mangler, da den utelot å tallfeste viktige nytteeffekter av tunnelen.
Sintef Bedriftsutvikling fikk dermed i oppdrag å lage en ny utredning, der nytteeffektene ble tatt med. Eksempel på nytteeffekter kan være reduserte ventetider, mer gods fra veg til sjø, redusert trafikk med vogntog etc. De konkluderte med at det er “overveiende sannsynlig at Stad skipstunnel vil ha positiv samfunnsøkonomisk netto nytte, og at den minimum ligger i området 0,5-1 milliard kroner».  

[vc_separator type=”transparent” border_style=””]

Stad er et av de verste havstykkene i verden. Skipstunnelen vil gi en sikrere og mer forutsigbar hverdag både for rederi, fartøy og mannskap, i tillegg til mindre skader på last. En av motforestillingene som ofte fremføres mot sjøtransport går på manglende leveringsdyktighet og regularitet, og vi kommer ikke utenom at dårlig vær medvirker til forsinkelser.
 
-Stad skipstunnel vil helt klart bety et vesentlig bidrag til å øke sjøtransportens leveringsdyktighet. Også for landets bilister, som jo er de fleste av oss, vil Stad skipstunnel bety en tryggere landevei, med mindre godstrafikk og forurensing, fortsetter Hatland.

[vc_separator type=”transparent” border_style=””]

Fraktefartøyenes Rederiforening sitter i styringsgruppen for prosjektet, og følger arbeidet tett. Og nå starter det politiske arbeidet. -Det er tverrpolitisk enighet om bygging av skipstunnelen, og vi forventer at partiene vil holde sine løfter ved rullering av Nasjonal Transportplan frem mot 2017, avslutter Hatland.
 
Se også: hjemmesidene til Stad skipstunnel

[vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_single_image image=”23174″ img_size=”400×300″ qode_css_animation=””][vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_single_image image=”23175″ img_size=”400×300″ qode_css_animation=””][vc_separator type=”transparent” border_style=””]
[vc_single_image image=”23176″ img_size=”400×300″ qode_css_animation=””][vc_separator type=”transparent” border_style=””]

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter