Katastrofal nedprioritering av sjøfart

Regjeringens satsing på den maritime næringen er godt forankret i Sundvolden-plattformen. Den maritime næringen er i dag blant Norges mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer og har sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger for andre næringer som gjør den til en viktig drivkraft i norsk næringsliv. For at næringens verdiskapingspotensial skal videreutvikles, må den gis den politiske oppmerksomhet som kreves for å fortsette den positive utviklingen, sa Monica Mæland ved lansering av regjeringens maritime strategi i 2015.

Man skulle da tro at regjering ville satse mer på denne næringen og de mulighetene sjøtransport gir. Sjøtransport er i de aller fleste tilfellene det mest miljøvennlige og effektive transportalternativet som er tilgjengelig.

Dessverre viser illustrasjonen over at realiteten er en helt annen. Sjøtransport står for nesten halvparten av godstransport i Norge, men blir satt til side med vekslepenger i samferdselsbevilgninger sammenlignet med gods på vei og bane.

Kystrederiene håper regjeringen følger opp egne uttalelser og prioriterer sjøtransport og den maritime næringen høyere i tiden som kommer!


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter