Kondemneringsmidler overført til 2022

Stortinget har vedtatt å videreføre midlene for kondemneringsordningen for nærskipsfarten, som ble vedtatt i 2020 og videreført i 2021. Det er snakk om omtrent 60 millioner kroner som er satt av til å bidra til at eldre fartøy kondemneres og erstattes av lav- og nullutslippsfartøy.  

En grønn flåtefornyelse av nærskipsfarten vil bidra til økt verdiskaping i Norge, gi flere arbeidsplasser langs kysten, bidra til flere norske sjøfolk, få fortgang i maritim teknologiutvikling og opprettholde Norge i førersetet som maritim nasjon. Flåtefornyelsen vil i tillegg gi store gevinster innen klima kutt og være et solid bidrag til å oppnå Norge sine klimaforpliktelser. I en usikker tid med ubalanse i verden, må tiltakene for å sikre fremtidens grønne sjøtransport i Norge etableres nå.

Det vil være et viktig grep for å opprettholde aktiviteten i norsk økonomi, i en samfunnskritisk maritim sektor, også på lengre sikt. Norsk nærskipsfart kan også bli enda mer konkurransedyktig og bærekraftig i fremtiden.

Den øvre støtte grensen på 8 millioner er fjernet og det betyr at det kun er statsstøtteregulativet som setter et tak for mulig støtte. Det vil si at mellom 40 og 60 prosent av merkostnadene for miljøvennlig tiltak vil bli dekket av ordningen. Det er også mulig å søke på en bagatellmessig støtte på 2 millioner for å kondemnere skip.

Mer informasjon om ordningen finner dere her. 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter