Krav om IHM-sertifikat for alle fartøy

EUs forordning for gjenvinning av skip er tatt inn i norsk rett ved en egen forskrift som gjelder fra 31.12.2018. Forordningen gjelder alle skip som seiler under EU/EØS-flagg, og det er satt enkelte krav til tredjelandsskip som anløper havner eller oppankringssteder i EØS-området.

Dette innebærer at fartøy som sendes til gjenvinning etter 31.12.2018 må være klargjort for gjenvinning. Det vil si at det skal være gjennomført førstegangstilsyn, avsluttende tilsyn og være inngått avtale med gjenvinningsanlegg før fartøyet sendes til et godkjent anlegg. For fartøy bygget før 31.12.2018 kan en i tidsrommet frem til 31.12.2020 gjennomføre førstegangstilsyn og avsluttende tilsyn samtidig.

Før førsteganstilsyn skal det være utarbeidet en fortegnelse over farlige materialer om bord. Dette gjøres av en godkjent ekspert på farlige materialer. Sertifikatet utstedes av klasse eller flaggstat basert på fortegnelsen. Videre må det være på plass rutiner for å vedlikeholde fortegnelsen i driften av fartøyet. Det finnes ulike tilbydere av tjenester for å utarbeide og vedlikeholde fortegnelsen.

Unntak
Det er gjort unntak for skip med bruttotonnasje under 500 og for skip som bare seiler i flaggstatens farvann. For norske fartøy vil dette tilsvare fartsområde liten kystfart eller lavere. For fartøy som benytter seg av unntaket i forhold til fartsområde vil det ikke bli gitt dispensasjon for å kunne gå til andre land for f.eks. verkstedsopphold.

Datoer for ikrafttredelse:
31.12.2018 alle skip som bygges etter denne dato og skal seile under EU/ EØS flagg må ha om bord et IHM-sertifikat.
31.12.2020 alle skip bygget før 31.12.2018 ha et IHM-sertifikat.
31.12.2020 skip som ikke er registrert i en flaggstat innen EU/ EØS må ha en erklæring fra sin flaggstat dersom de skal anløpe EU/ EØS-området.

Den norske forskriften kan leses her
Forskriftens høringsbrev kan leses her
NMA sin nyhetssak om forskriften kan leses her


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter