Krav om konsekvensutredning Prop68L

Et flertall i Stortingets Arbeids- og sosialkomite avga nylig en innstilling som innfører arbeidsmiljøloven for sjøfolk. Etter tydelige tilbakemeldinger under komiteens høringsprosess, er Kystrederiene dessverre negativ overasket over at et flertall i komiteen legger frem en innstilling som går lengre enn det opprinnelige forslaget fra regjeringen. Kystrederiene har i sine tilbakemeldinger fremmet utfordringene dette vil ha og utydeligheten dette vil bety, dersom det innføres to vernelover i sjøfartsnæringen. Det fremstår for oss som et alvorlig angrep på rammebetingelsen for norsk sjøfart hvis denne lovendringen vedtas uten nærmere konsekvensvurderinger.

Som Kystrederiene i sine tilbakemeldinger har belyst, vil forslaget om å legge deler av sjøfarten under arbeidsmiljøloven kunne medføre endringsoppsigelser og oppsigelser av sjøfolk som er tilknyttet dykketjenester ombord. Dykkere vil da trolig skilles ut i egne landbaserte selskap. Dette vil svekke dykkerberedskapen ved at tilgangen til dykkere blir redusert lang kysten. Spesielt er dette en realitet for rederiene med dykkere i kombinasjonsstillinger (deltidsdykkere). Her vil konsekvensen av innføring av foreslått lovverk være at de ikke har en praktisk økonomisk mulighet for å ha sjøfolk med dykkerkompetanse om bord.

Kystrederiene anmoder derfor på det sterkeste at behandlingen av saken i Stortinget stanses og at saken returneres til regjeringen, og at denne blir bedt om å gjøre en bred konsekvensvurdering i tråd med forvaltningsloven og utredningsinstruksen.

Les interesseorganisasjonenes fellesbrev til regjering og Storting i forbindelse med denne saken.

Arbeids-og-sosialkomiteens-innstilling-av-Prop.-68-L-2020-2021-rammer-norsk-sjofart-krav-om-konsekvensutredning


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter