Kronikk: Transportsektoren samarbeider for lavere utslipp

Kystrederiene har denne uken følgende kronikk på trykk i bl.a. Sunnmørsposten, Skipsrevyen, Kyst.no og Samferdsel.
Et CO2-fond for næringstransporten kan kutte klimagassutslippene med 25-30 prosent innen 2030. Næringslivet er klare til å forplikte seg – nå må politikerne gjøre det samme.
Kystrederiene, sammen med 24 andre samarbeidende næringsorganisasjoner, er nå bekymret over at Regjeringen ikke ser ut til å gripe muligheten når et samlet næringsliv mobiliserer for en løsning som vil gi nødvendige utslippskutt uten å ramme konkurransekraften til bedriftene.
Transportsektoren er den sektoren i Norge som bidrar med størst utslipp av klimagasser, og næringstransporten står for 2/3 av disse utslippene. Næringslivet er klar til å ta ansvar og forplikte seg til utslippskutt i en bindende miljøavtale med myndighetene. Forutsetningen er at bedriftene kan bruke pengene de betaler i CO2-avgift til utslippsreduserende tiltak.
Kystrederiene sin konjunkturrapport viser at flere av medlemsrederiene har planer om å investere i nybygg basert på plug-in hybrid løsning (LNG og batteri) og andre utslippsreduserende tiltak. For å kunne gjennomføre dette, trenger de gode og langsiktige rammevilkår.
Et CO2-fond, der en forpliktende miljøavtale mellom næringsliv og myndigheter ligger til grunn, vil kunne bli et virkelig kraftfullt virkemiddel. Næringslivet vil da forplikte seg til utslippskutt i avtaleperioden, og mobilisere bedriftene til å gjennomføre utslippsreduserende tiltak. Bedrifter og rederier som omfattes av avtalen vil da, istedenfor en CO2-avgift, betale en tilsvarende medlemskontingent til CO2-fondet. De vil deretter få muligheten til å søke fondet om støtte til utslippsreduserende tiltak.
Regjeringens utgangspunkt er et CO2-fond finansiert gjennom en bevilgning over statsbudsjettets utgiftsside og administrert av det offentlige selv. Dette vil ikke gi næringslivet det samme eierskapet, engasjementet eller mobilisering. Det vil heller ikke gi sterke nok incentiver til forpliktende utslippskutt, med fleksibilitet på tvers av sektorer.
Transportsektoren er klare til å starte reelle forhandlinger. Vårt tilbud inneholder en klar og sterk forpliktelse, utrulling av klimaløsninger, konkurransekraft og private arbeidsplasser.
For å komme videre etterlyser vi et større engasjement rundt en avtale som gir grunnlag for nettopp dette. Myndighetene må være villig til å åpne opp for forhandlinger om næringslivets modell for finansering og innretning av CO2-fondet. Kun da kan vi å få på plass en løsning som kan bidra med ambisiøse utslippskutt og styrke næringslivets grønne konkurransekraft.
NOx-fondet er en suksess til etterfølgelse! NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til tiltak som har en forventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn. Vi trenger et CO2-fond basert på samme modell. Et CO2-fond basert på næringslivets klare forpliktelse er en del av løsningen for fremtidens klimagassreduksjon. Nå må politikerne handle!


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter