Foto: Dmitriy Palamarchak
Kystrederiene med viktig gjennomslag for norske sjøfolk og rederier

Følgende pressemelding ble sendt ut av Kystrederiene 8. september 2023

Kystrederiene med viktig gjennomslag for norske sjøfolk og rederier

Kystrederiene har etter flere år med hardt arbeid fått gjennomslag for endringer i kravet til utseilt distanse, som er et vilkår for sjømannsfradrag, nettolønnsordning og rederibeskatningen.

Regjeringen vil endre sjømannsfradraget slik at vilkåret om «skip i fart» også kan oppfylles gjennom lengden på skipets turnusordning, med sammenhengende opphold om bord.

Kravet ble først introdusert av Finansdepartementet i 1947, med bakgrunn i lov om skattlegging av sjøfolk fra samme år. Målet var å sikre lik skatt for alle sjøfolk. Men, med tiden og utviklingen i næringen, har dette kravet ført til at sjøfolk, som utfører den samme jobben enten på skip i nærskipsfart eller internasjonal fart, kan oppleve svært forskjellige skattevilkår. Dette har stilt norske sjøfolk i en ugunstig posisjon i forhold til internasjonale aktører, da dette unike kravet kun gjelder for Norge.

«At regjeringen nå har lagt frem et forslag som tar utgangpunktet i sjøfolk som jobber turnes og som er vekkreist fra hjem og familie over lengre tid, er vi veldig fornøyd med! Dette vil gjære våre medlemmer og norsk nærskipsfart mer konkurransedyktig mot utenlandske skip i norske farvann», sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

«Med denne endringen ser Kystrederiene frem til en styrket posisjon for norsk nærskipsfart, og en mer rettferdig skatteordning for våre sjøfolk, sier Borge»

Vi vil rette en stor takk til politisk ledelse i Næringsdepartementet som har tatt grep, og alle partiene på Stortinget som har vært med å støtte denne viktige saken. Kystrederiene ønsker også å takke Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund, Det Norske Sjøoffisersforbund, LO og Unio. Deres engasjement har vært essensielt for å realisere denne nødvendige endringen for norsk nærskipsfart og sjøfolk.

Kystrederiene vil når høringen sendes ut gå inn i detaljene på endringen for å sikre at justeringen treffer nærskipsfarten på en god og nødvendig måte.

Det er også behov for justeringer i rederiskatteordningen for å sikre en konkurransedyktig norsk nærskipsfart. «Dette arbeidet vil selvsagt fortsette», sier Tor Arne Borge

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter