Kystrederiene ønsker å utsette avfallsdirektivet

Kystrederiene og flere andre organisasjoner har uttrykt bekymring over innføringen av det nye avfallsdirektivet for skip. Selv om Kystrederiene støtter hensikten bak direktivet, som er å redusere marin forsøpling, føler vi at implementeringen er hastet og mangler tilstrekkelig informasjon.

Sammen med Norske Havner, Norges Kystfiskarlag, Norges Fiskarlag og Nettverk fjord- og kystkommuner, har Fiskarlaget skrevet et brev til Klima- og miljødepartementet hvor de ber om en utsettelse av direktivet til 1. januar 2024. Dette for å sikre at alle involverte parter har nødvendig informasjon og veiledning til å tilpasse seg de nye reglene.

Kenneth Erdal, næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene, påpeker at det råder for mye usikkerhet om hvordan de nye reglene skal praktiseres, og hva de reelle kostnadene blir, som er svært viktig for rederiene. Det er viktig at de blir så lave som mulig.

Derfor har disse organisasjonene samlet seg for å sende et brev til Klima- og miljødepartementet der de ber om en utsettelse av implementeringsdatoen til 1. januar 2024. Vi håper dette gir alle involverte parter tilstrekkelig tid til å forstå og tilpasse seg de nye endringene.

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter