Kystrederiene savner prioriteringer for nærskipsfarten i RNB

(Følgende pressemelding ble sendt ut 14. mai 2024 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett)

 

Norske rederier står overfor en stadig tøffere konkurranse fra internasjonale aktører, selv langs vår egen kystlinje. Utenlandske skip nyter ofte bedre betingelser enn sine norske motparter og dominerer allerede en betydelig del av den innenlandske sjøtransporten. Det er derfor svært skuffende at regjeringen nok en gang unnlater å justere tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk etter prisindeksen i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Dette svekker i realiteten ordningen. Den kontinuerlige politiske kampen om tilskuddsordningen skaper betydelig usikkerhet for både sjøfolk og rederier. “Hvert år som går uten KPI-justering eller styrking av tilskuddsordningen for norske skip, svekkes konkurransedyktigheten til norske sjøfolk og rederier. Umiddelbar styrking av ordningen for norske skip er avgjørende for å opprettholde vår konkurranseevne,” sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Kystrederiene etterlyser tydelige prioriteringer for sjøtransporten, og den viktige rollen den maritime næringen spiller både nasjonalt og internasjonalt i revidert statsbudsjett. Samtidig som Norge er et høykostnadsland, er det avgjørende å opprettholde gode og langsiktige rammevilkår for den maritime næringen for å sikre sysselsetting av norske sjøfolk i et internasjonalt marked.

Uklart om klimagrep
Kystrederiene har aktivt deltatt i klimapartnerskapsforhandlingene mellom maritim næring og Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Dessverre har hverken staten i forhandlingene eller i det reviderte nasjonalbudsjettet kommet med indikasjoner på hvordan de vil støtte de ambisiøse målene for å nå klimamålene i 2030 og 2050. Kystrederiene har flere ganger foreslått et omstillingsfond, men verken differansekontrakter, etablering av et CO2-fond eller bruk av ETS-midler er å finne tilbake i det presenterte reviderte statsbudsjettet.

Kutter den ekstra arbeidsgiveravgiften
Kystrederiene hilser imidlertid regjeringens beslutning om å avvikle den midlertidige arbeidsgiveravgiften fra 1. januar 2025 velkommen. Denne avgiften har gjort norske rederier mindre konkurransedyktige sammenlignet med deres utenlandske konkurrenter. “Det var på høy tid at denne avgiften ble avviklet,” sier Borge.

Internasjonal satsing
Kystrederiene er videre positive til at Nærings- og fiskeridepartementet har gitt oppdrag å etablere en nasjonal ekspert for maritim næring til Europakommisjonen. Norge har ingen maritim nasjonal ekspert per i dag. Vi har selv prioritert direkte kommunikasjon med EU kommisjonen, og det er kjekt å se at regjeringen nå også øker denne satsingen,” sier Tor Arne. “Vi vil fortsette den tette dialogen med Stortinget og departementet i håp om tydeligere prioriteringer for den maritime næringen i det kommende statsbudsjettet i oktober”, legge han til.

Kystrederiene vil også gå videre inn på det foreslåtte statsbudsjettet for å analyse hvilken effekt øvrige budsjettposter har for norsk nærskipsfart.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tor Arne Borge, administrerende direktør – 916 29 744

Karsten Sprenger, rådgiver politikk, analyse og samfunnskontakt – 457 91 672


Sist oppdatert 15.5.24 av Karsten Henrik Sprenger

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter