Kystrederiene sterkt kritiske til ny havne- og farvannslov

Regjeringen har foreslått ny havne- og farvannslov. – Dette lovforslaget vil ikke bidra til mer sjøtransport, sier Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene.

Formålet med den nye havne og farvannsloven skulle være å sikre mer godsoverføring, bedre sikkerheten til sjøs og styrke sjøtransporten for fremtiden.

– Svært viktige områder i lovforslaget støtter ikke opp om stortingets uttalte målsetning om godsoverføring fra vei til sjø, sier Borge.

Uendret farledsforvaltning
Regjeringen melder at den nye loven innebærer at staten vil ta ansvar for farvannsutbedringer samt navigasjonsinnretninger i hele farvannet, også i kommunens sjøområde.

– Etter det vi kan se er det likevel ikke gjort noen konkrete endringer i forhold til dagens innretning i farvannsforvaltning, og det er tydelig at politikerne ikke har tatt utvalgsarbeidet som anbefaler en endring av dagens regime, til følge. Dette er vi svært skuffet over, sier Borge.

Full liberalisering av havnekapitalen
Lovforslaget åpner også for at det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom «gjenværende egenkapital er forsvarlig». Ifølge regjeringen vil dette vil hindre innlåsing av kapital og bidra til aktivt kommunalt eierskap. Dagens krav om at inntekter og kapital i havnevirksomheten påpekes fortsatt skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet.

– Lovverket lagt til grunn for forslaget pålegger at havnestyrene skal forvalte havnene slik at de til enhver tid har en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved, og omfanget av virksomheten i selskapet. Hva som er forsvarlig i denne sammenhengen er noe havnestyrene avgjør, påpeker Borge.

– Dette har Kystrederiene vært sterkt kritiske til. I praksis betyr forslaget en full liberalisering av havnekapitalen, som igjen vil svekke sjøtransporten. Midlene som er i havnene bør brukes til å styrke tilbudet i havnene. Et bedre tilbud der vil uten tvil styrke sjøtransporten, sier Borge.

Regjeringen melder også at anløpsavgiften videreføres under betegnelsen “farvannsavgift”.

– Sjøtransporten er tynget av over 20 avgifter i den daglige driften. Anløpsavgiften, eller farvannsavgiften som det nå skal hete, ser vi på som en ren kommunal bruksavgift på sjøarealet. Den belaster også fartøy som ikke bruker innretninger i sjøområdet. Dette gjelder for eksempel skip som ligger på været for anker, fôrbåter som leverer til oppdrettsanlegg og riksveiferjer som går mellom Vegdirektoratets egne ferjeleier. Kystrederiene mener at farvannsforvaltning bør bekostes som vedlikehold av annen transportinfrastruktur over Samferdselsdepartementets budsjett, sier Borge.

– Vi hadde håpet at den nye loven skulle gi mening til den foreslåtte formålsparagrafen, og gjennom dette være et bidrag til økt konkurransekraft og faktisk oppnåelse av mer godsoverføring fra vei til sjø. Kystrederiene er sterkt kritiske til fremlagte lovforslag og oppfordrer regjeringen ta en ny runde på de sentrale områdene. For slik det er nå vil skisserte endringer bidra til at godset går feil vei, fra sjø til vei, avslutter Borge.

Se forslag til ny havne- og farvannslov 10.04.2019 her.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter