Kystrederienes svar på høringsinnspill for NOU 2022:20 Et integrert skattesystem

Skatteutvalget ble etablert av Solberg-regjeringen for å utføre en omfattende vurdering av skattesystemet. Utvalget skulle se på endringer som kunne føre til økt sysselsetting og høyere investeringer i privat sektor. En vesentlig oppgave for utvalget var å vurdere hvordan samfunnsøkonomiske kostnader ved skattesystemet kunne minimeres. Utvalget ble videreført av nåværende regjering med et noe justert mandat. Regjeringen ønsket blant annet at utvalget skulle undersøke hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, inkludert formueskattens rolle og endringer som kan medføre bedre geografisk fordeling. I løpet av litt over et år har Skatteutvalget analysert det norske skattesystemet i sin helhet. Utvalgets mandat har vært å se på et provenynøytralt system, det vil si at det som foreslås innkrevd i økte skatter, skal kompenseres med reduserte skatter andre steder.

Kystrederiene har levert et høringssvar etter at utvalgets rapport ble sendt ut for høring. Kystrederiene har naturligvis hatt fokus på aspekter som påvirker den maritime sektoren. Flere av punktene i rapporten, hvis implementert, kan påvirke medlemsrederiene og deres drift. Med dette i betraktning har Kystrederiene fokusert på følgende områder:

  1. Rederibeskatningsordningen
  2. NoX-fondet
  3. CO2-avgiften
  4. Formueskatt
  5. Grønn investeringsstøtte

 

Kystrederienes høringssvar kan du finne nedenfor.

Høringsinnspill til NOU 202220 Et helhetlig skattesystem- Kystrederiene

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter