Kystverket med nytt fremstøt mot non-ISPS havner

FR har brakt i erfaring at Kystverket den senere tid har gått til bøtlegging av havner som har tillatt ISPS-skip å bruke havneanlegg uten ISPS-klarering (non-ISPS havneanlegg).
 
Kystverkets gjennomføring av ISPS-regelverket vil gjøre det umulig for skip i internasjonal fart å anløpe mindre havneanlegg uten ISPS-klarering for å laste bulklaster og varepartier. I forhold til målsetningen i NTP og strategiplanen ”Mer last på sjø” er dette kontraproduktivt og vil legge ytterligere hindringer for rasjonell bruk av vår maritime infrastruktur.
Fra næringens side er det uforståelig at Kystverket ikke anvender muligheten koden gir på dette området, siden ISPS-koden klart gir forskrifter for nettopp slike anløp.
 
Kodens del 5 beskriver klart bruken av Declaration of Security (DOS) som en måte å etablere betryggende sikkerhet for skip/havneanlegg av ulike sikkerhetsnivå.
Seksjon 5.2 viser spesifikt til tilfeller ”when a ship has a higher security level than the port facility, or another ship with which it interfaces..”.
Det er i kodens seksjoner 5.1-5 klart beskrevet fremgangsmåte og bruk av DOS, hvor det også er tatt inn et eksempel på et slikt dokument, noe også ”Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv” av 3.juli 2007 inneholder.
 
Saken ble tatt opp i Stortinget av Arne Sortevik (FrP) 7.november i fjor og fikk som svar fra kystminister Lisbeth Berg-Hansen at det dreide seg om en ”videreføring” av dagens havnesikringsforskrift.
I så fall dreier deg seg om en ensidig og internt motivert ”videreføring” ut over det som er intensjon i ISPS-koden.
FR har ikke lykkes å få noe svar fra Kystverket i denne saken.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter