Kystverket med statusrapport på skipstrafikk og godsoverføring

Kystverket har nylig publisert en ny utgave i serien “Status”. Tema for årets utgave er skipstrafikk, gods fra vei til sjø, og aktører.
Kystverkets summerer at deres beregninger viser at godstransport til sjøs utgjør en stor andel av godstransporten i Norge, både når det gjelder eksport, import og innenlands transport.
-Utseilt distanse i norske farvann øker, noe den har gjort i flere år. Alt dette viser til stor aktivitet i norske farvann, skriver de.
Men de påpeker samtidig at med et høyt aktivitetsnivå følger også utfordringer, som eksempelvis økte klimagassutslipp.
De påpeker at alternative løsninger må til for å nå målene om utslippsreduksjon, og at det foregår en voldsom teknologisk utvikling i sektoren.
-Det blir investert mye i å finne nye løsninger som kan bidra til utslippsreduksjon fra skipsfarten. Dette gjelder både elektrifisering, hybridisering og alternative drivstoff-kilder, slår de fast.
Også at havner kan bruke ulike insentiver for lav- og nullutslipp, for eksempel havneprising med en grønn profil, samt tilrettelegge for økt bruk av alternativt drivstoff, er noe som dras frem kan redusere klimagassutslippene.
Status innen godsoverføring fra vei til sjø, påpekes det at de har svært mangelfulle data på sjøtransportsiden. De jobber nå med å få på plass verktøy for å kunne analysere godsstrømmer på et mer detaljert nivå. Mer om hva de tenker rundt dette, samt øvrig om skipstrafikken kan du lese om i rapporten på Kystverkets hjemmesider.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter