Kystverket til Samferdselsdepartementet: Et riktig skritt for en helhetlig transportpolitikk!

Pressemelding 17.oktober 2013
 

Kystverket til Samferdselsdepartementet:

Et riktig skritt for en helhetlig transportpolitikk!

Fraktefartøyenes Rederiforening ser med glede på flyttingen av Kystverket til Samferdselsdepartementet som besluttet av den tiltredende regjering.
 
Omorganiseringen medfører også at Fiskeri- og kystdepartementet fra 1. januar legges inn under et nytt Nærings- og fiskeridepartement (NFD) sammen med det nåværende Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Departementet skal ledes av to statsråder, Monica Mæland som næringsminister og Elisabeth Aspaker som fiskeriminister (begge H).
Sammen med Kystverket blir også Kyst- og miljøavdelingen i Fiskeridepartementet overført til Samferdselsdepartementet som derved får sitt ansvarsområde vesentlig utvidet på maritim side. Ketil Solvik-Olsen (FrP) er utnevnt til samferdselsminister, med John Ragnar Aarset (H) og Bård Hoksrud (FrP) som statssekretærer og Reynir Jóhannesson (FrP) som politisk rådgiver.
At sjøtransporten har sakket akterut de siste 30 år har i stor grad skyldtes at næringen har vært delt mellom tre departement. Arbeidet med de Nasjonale transportplaner de senere år har til fulle vist betydningen av en samlet politisk styring på samferdselssektoren.
Dette er en prosess som begynte i 1991 da saker vedrørende trafikkhavnene ble overført fra Fiskeri- til Transportkomiteen i Stortinget.  Skal det være mulig å realisere de politiske målsettinger i Regjeringserklæringen og i strategidokumentet  ”Mer gods på sjø”, er det nødvendig med revurdering av rammene for finansiering og drift av havner og maritim infrastruktur.
På denne bakgrunn hilser Fraktefartøyenes Rederiforening omorganiseringen i departementsstrukturen velkommen.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter