Lovende lekkasjer

Sterkere statlig engasjement på havnesiden og økt fokus på overføring av gods fra vei til sjø og bane er noen av tiltakene som regjeringen legger opp i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP 2014-23).
Det var statsminister Jens Stoltenberg som ga noen stikkord til hva som kan ventes for sjøtransporten i NTP som legges fram over påske. Uttalelsene falt på Norges Rederiforbunds årsseminar 14.mars der han signaliserte en satsning på 3 milliarder kroner i planperioden og fokus på fire områder:
          statlig tilskudd til havner
          stimulere til øke samarbeid mellom havnene
          mer kunnskap om godsstrømmer
          vridning av transportstrømmene fra vei til sjø og bane
Statsministeren gav ingen utfyllende detaljer; heller ikke om en satsning på 3 milliarder var per år eller for hele perioden.
De politiske partiene vil i april/mai behandle NTP før planen skal endelig vedtas i Stortinget i juni. I denne perioden bør alle involverte gjøre sitt beste for å  tale sjøtransportens sak i lokale medier og til politikerne.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter