Lovendring setter sikkerheten til sjøs på spill

(Dette er et utdrag av et debattinnlegg i Adresseavisen. Les hele innlegget her).

Langs norskekysten finnes rundt 700 aktive oppdrettsanlegg. Servicefartøyene har en viktig rolle i å vedlikeholde og drifte dem. Det inkluderer en ikke ubetydelig andel dykkeoppdrag for inspeksjon og reparasjon av nøtene der fisken svømmer – hver eneste dag.

Hittil har jobben til folkene om bord vært regulert av det maritime regelverket, slik som for alle andre sjøfolk på norske skip.

Men nå står en lovendring på trappene. Alle sjøfolk som har dykkeroperasjoner som del av sitt arbeid skal fra 1. juli reguleres av arbeidsmiljøloven, og ikke lengre av skipsarbeidsloven og maritime arbeidstidsbestemmelser.

Innføring av arbeidsmiljøloven på servicefartøy vil gjøre at maritime turnusordninger ikke lengre kan benyttes.  Arbeidsmiljølovens timebegrensninger kan føre til at det må opprettes ett ekstra skift på hvert enkelt skip. Det er ikke skipene dimensjonert for. Trolig   finnes det heller ikke nok sjøfolk til det.

Sjøfolk med dykkersertifikat v
il dermed bli diskvalifisere fra å tjenestegjøre på servicefartøy fordi lovverket ikke er tilpasset maritim drift.

Dersom servicebåtrederiene ikke lenger kan tilby dykkertjenester til havbruksnæringen, frykter vi at dykkingen vil bli gjort i mer uformelle strukturer. Det vil kunne gå ut over muligheten til å opprettholde gode sikkerhetssystemer og prosedyrer. For en så risikabel aktivitet som dykking faktisk er, så bør ikke regelverket endres til ulempe for både sikkerhet og beredskap.


Sist oppdatert 15.5.24 av Karsten Henrik Sprenger

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter