Maritim næring sakter akterut

Det er med bekymring vi noterer oss at regjeringens nylig fremlagte revidert nasjonalbudsjett for 2023 ikke inneholder en nødvendig investering til den særdeles viktige maritime næringen i Norge.

Tilskuddsordningen for sysselsetting er fremdeles på stedet hvil, etter at regjeringen i 2021 kuttet i tilskuddsordningen. Kystrederiene registrerer at utbetalingene til tilskuddsordningen øker med 155 mill. kroner, men at denne økningen i hovedsak skyldes endringer i anslag for antall sjøfolk i tilskuddsmodellene. En styrking av ordningen, som lovet i Hurdalsplattformen, lar fremdeles vente på seg. Også nødvendige endringer i rederiskatteordningen er ikke å finne i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Særdeles skuffende er det at regjeringen setter det største samferdselsprosjektet for sjøtransporten på vent, nemlig den nødvendige byggingen av Stad Skipstunnel.
– Når regjeringen utvider RNB med mange oljemilliarder er det kun et resultat av dårlig prioritering når man utsetter stad skipstunnel, sier administrerende direktør I Kystrederiene Tor Arne Borge.  – Kostnadene for alle prosjekter har økt i år, og dette prosjektet er ingen unntak. Det er skuffende å se at Regjeringen igjen har lett for å kutte i sjøtransporten og kutter i satsingen langs kysten, sier Borge.

Kystrederiene er derimot positiv til at tilskuddet til overføring av gods fra vei til sjø overføres til bevilgningen for tilskudd til effektive og miljøvennlige havner. Kystrederiene ser dette som et målrettet grep for å gjøre havnene mer effektive og standardiserte som ledd i transportkjeden.

Iverksettelsen av den omstridte grunnrenteskatten på vindkraft utsettes til 2024. Kystrederiene håper Stortinget følger opp regjeringens vedtak om vindkraft, og gjør det samme med innføring av grunnrente for havbruk. Denne skatten har allerede satt flere investeringer og arbeidsplasser på spill, og Kystrederiene mener at det derfor må legges frem et nytt forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2024, med innvirkning av grunnrenteskatten fra 2024.

Den maritime næringen er en grunnpilar i norsk økonomi, og bidrar betydelig til vårt lands eksport og innovasjon. I tillegg er næringen viktig for lokal sysselsetting og lokal verdiskapning langs kysten.  Dessverre virker det som dens potensial og betydning blir totalt oversett av regjeringen. Det er på høy tid at regjeringen anerkjenner næringens betydning og dens bidrag til en mer bærekraftig og økonomisk robust fremtid.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter