Maritim politikk må gå fra ord til handling

Følgende innlegg har blitt publisert i flere norske aviser

Den maritime næringen er i dag blant Norges mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer og har sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger for andre næringer som gjør den til en viktig drivkraft i norsk næringsliv, sa tidligere næringsminister Monica Mæland ved lansering av regjeringens maritime strategi.

Da er det overaskende at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 legger frem et budsjett som på flere fronter svekker den norske maritime næringen. Regjeringen foreslår en vesentlig svekkelse av rammevilkårene for norske sjøfolk, ved å sette et tak på tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk på NOR-registrerte skip. Dette vil kort sagt bety at den norske maritime næringen vil bli mindre konkurransedyktig og at det vil bli mye dyrere å ansette norske sjøfolk med god kompetanse. På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics i 2020 gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen for sysselsetning av sjøfolk. Evalueringen peker på at ordningen har god måloppnåelse, at ordningen bidrar til å opprettholde sysselsetting og rekruttering og til å sikre gode rammevilkår for norske sjøfolk. I tillegg har regjeringen satt ned et partssammensatt maritimt utvalg, som ser på hvordan Norge kan styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. At regjeringen i statsbudsjettet konkluderer før utvalget har fått gjennomført bestillingen, er etter vår mening veldig merkverdig. Den foreslåtte endringen kommer også overaskende i lys av at tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen senest i fjor utalte – Det viktigste for næringen er at det ikke skjer store endringer i rammebetingelsene, som for eksempel i tilskuddsordningen.

Det er positivt at regjeringen gang på gang utaler seg positiv om den maritime næringen, om hvor viktig den er for norsk næringsliv og de norske samfunnet. Men fine ord er lite verdt nå det stadig blir bevilget mindre ressurser til den maritime næringen. Siden Erna Solberg ble statsminister i 2013 har regjeringen nesten halvert bevilgninger til den maritime næringen i samferdselsbudsjettet. Samtidig har bevilgningene til vei steget med 56 prosent. Sett i lys av dette er det da helt forkastelig at det i statsbudsjettet ikke er satt av oppstarts midler til Stad skipstunnel. Samferdselsminister Knut Arild Hareide argumenter med at pengesekken er tom, og at det ikke kan garanteres penger til igangsettelse av Stads Skipstunnel. Vel vitende at den maritime næringen bare får bevilget i underkant av 2% av samferdselsbudsjettet, bør regjeringen på nytt se på bevilgningene i lys av tidligere løfter og uttalelser. Skal Norge i fremtiden også være blant de mest innovative og fremtidsrettede maritime næringer, må regjeringen faktisk prioritere denne sektoren.

Regjeringen vil i løpet av høsten legge frem en ny maritim stortingsmelding. Kystrederiene håper derfor innstendig at stortinget gjør om på regjeringens sitt forslag til budsjett og skroter forslaget om endringer i tilskuddsordningen, samt at det blir satt av oppstartsmidler for Stad skipstunnel. Og så er det lov å håpe at store ambisjoner i den kommende stortingsmeldingen ikke forblir med fine ord, men at regjeringen faktisk også følger opp egne lovnader.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter