Maritime muligheter

Strategiplanen ”Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid” er resultatet av en prosess ledet av næringsminister Monica Mæland, blant annet med innspill fra alle deler av næringen.
Planen legger opp til åtte hovedområder:

  • fartsområde
  • miljø
  • forenkling av sjøfartsadministrasjonen
  • kompetanse og utdanning
  • forskning, utvikling og innovasjon
  • internasjonale rammebetingelser
  • blå vekst, utviklingen av en sterk norsk havklynge
  • Nordområdene

Hovedmålet for den maritime strategien er bærekraftig vekst og verdiskapning. Regjeringen ønsker å legge til rette for at Norge også i fremtiden vil være en ledende sjøfartsnasjon. Den vil stimulere til grønn vekst og bruk av miljøteknologiske løsninger og miljøvennlig drivstoff. Sjøfartsadministrasjonen skal bli mer kundeorientert og effektiv, tilgangen på kvalifisert maritimt personell skal sikres. Gjennom samhandling mellom de havbaserte næringene kan det på sikt utvikles en sterk norsk havklynge, som strekker seg fra transport til oljeutvinning, havbruk, fiskeri, sjømat og tilhørende teknologi.
Meldingen kan lastes ned på www.regjeringen.no/nb/aktuelt/vil-styrke-maritim-konkurransekraft/id2413863


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter