Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012:

PRESSEMELDING
6. oktober 2011

 

 

 

Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012:

Sjøtransport: Et lite skritt i riktig retning
Regjeringen reduserer sjøtransportens avgifter til fyr og merker i forslag til Statsbudsjett for 2012. Den såkalte kystavgiften er redusert med til sammen 83 millioner kroner gjennom de siste tre årene. I tråd med Nasjonal Transportplan vil avgiften kunne falle bort i 2013.
– Dette er et skritt i riktig retning for å få mer av godstrafikken bort fra veiene, sier Jørn Prangerød, daglig leder i Maritimt Forum. Men han legger til at det må mer til hvis målsetningen som næringen og politikerne har felles om å overføre gods fra vei til sjø skal nås.
– Av historiske årsaker er det sånn at sjøtransporten betaler mer for sin egen infrastruktur enn de som bruker vei og bane. Derfor må vilkårene mellom sjø og land utlignes. Dette tiltaket bedrer selvsagt konkurranseevnen noe. Men siden gapet er så stort som det er, må nok avgiftene ytterligere ned, sier Prangerød. Han legger til at det er et svært omfattende avgiftssystem for sjøtransport, og at Maritimt Forum har etterlyst en egen nærskipsfartsstrategi, der man ser på alt i sammenheng.
– Den klart største avgiften for de som driver sjøtransport er losavgiften. Den er 100 prosent brukerfinansiert og utgjør over 600 millioner i budsjettforslaget. Det er dog positivt at Fiskeri- og kystdepartementet vil se på losloven på nytt i 2012. Vi håper da departementet vil se at det er den faktiske kompetansen på broa som er avgjørende for sikkerheten og at skipsførere med kvalifisert farledsbevis er like sikkert som å ha los om bord, sier Prangerød.

 

 
For nærmere opplysninger/kommentarer:
Daglig leder Jørn Prangerød, Maritimt Forum, telefon 922 33 897
Daglig leder Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest, telefon 905 21 065


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter