Maritimt klimapartnerskap – Sammen kan vi nå målene

Nærskipsfarten er en sentral bærebjelke i å ivareta spredt bosetting og næringsaktivitet langs norskekysten. Nærskipsfarten er videre en nøkkelaktør i norsk maritim industri som gjennom oppdrag til verft, sysselsetting av norske sjøfolk og utvikling av ny og eksportegnet teknologi bidrar til betydelig verdiskaping. Nærskipsfarten sysselsetter rundt 14 000 personer i Norge, og skaper verdier for omlag 20 milliarder kroner.

Skipsfarten utgjør i underkant av tre prosent av globale klimautslipp, men står for frakt av omtrent 80 prosent av alle varer. Det gjør sjøtransport til den mest klimavennlige og effektive transportformen. Likevel skal også skipsfarten omstille seg til å møte utslippsmålene, og den Internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har vedtatt at utslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050, med sikte på nullutslipp innen utgangen av dette århundret. Fordi skipsfarten er ventet å øke betydelig, betyr 2050-målet i realiteten en utslippsreduksjon per skip på mellom 70 og 90 prosent.

Hvordan skal vi få dette til? Hvilken planer har næringen for å nå klimamålene? Hvordan bør staten legge til rette for en grønn omstilling i norsk nærskipsfart? Disse og mange flere spørsmål blir diskutert og svart på i debatt med politikere, eksperter og representanter fra den maritime næringen.

Panelet består av:

Alfred Bjørlo: stortingsrepresentant for Venstre fra Sogn og Fjordane. Han har tidligere vært rådgiver for Venstre i Næringsdepartement, Samferdselsdepartementet og på Stortinget. Han har også hatt diverse stillinger i næringslivet. Bjørlo er i dag medlem av næringskomiteen på Stortinget.

Rasmus Hansson: Hansson er en norsk biolog, miljøvernaktivist og politiker (MDG). Han satt på Stortinget fra 2013 til 2017. Med dette var han Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Han ble valgt til den ene av to talspersoner for partiet i 2014. Ved stortingsvalget 2021 var han partiets andrekandidat i Oslo, og ble innvalgt for sin andre periode. Han har vært førstekonsulent i Miljøverndepartementet, avdelingsdirektør og direktør for miljøforvaltning ved Norsk polarinstitutt og avdelingsdirektør for Norads miljøprogram. Hansson er i dag medlems av næringskomiteen på Stortinget.

Olve Grotle: Grotle er en norsk jurist og stortingspolitiker for Høyre. Ved stortingsvalget 2021 ble han valgt inn på Stortinget for Sogn og Fjordane. Grotle var medlem av Førde bystyre fra 2003. Han ble ordfører i 2011. Fra 2020 ble han ordfører i nye Sunnfjord kommune. Olve Grotle er i dag medlems av næringskomiteen på Stortinget.

Maria Varteressian: Varteressian er politisk rådgiver for klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Hun kom inn i stillingen som politisk rådgiver for statsråden fra stillingen som energi- og klimapolitisk rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget. Tidligere har hun vært personlig rådgiver for generalsekretæren i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell. Varteressian har en mastergrad i global politikk fra NTNU og en bachelor i statsvitenskap fra UIA.

Mary Ann Mostraum: Mary Ann er daglig leder i Mostraum Holding AS, og reder i Roslagen Shipping. Rederiet opererer hovedsakelig fartøy innen transport av bulk og asfalt. Rederiet er en opplæringsbedrift, har kontor på Leknes og verksted på Hjelmås i Alver kommune, i Vestland fylke. Mary Ann er har engasjert seg politisk for å jobbe for bedre maritime rammevilkår, samt at det legges til rette for en snarlig flåtefornyelse i forbindelse med det grønne skiftet.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter