Medlemmer i opprør for å sikre sjøtransport og sysselsetting langs kysten

Gallopperende energikostnader og kutt i kritiske rammevilkår setter sjøtransporten i en særstilling innen økte kostnader. – Dersom politikerne ikke tar snarlige grep vil norske arbeidsplasser kunne gå tapt, sier reder Mary-Ann Mostraum.

Torsdag fikk Mary-Ann Mostraum, som er nestleder i Kystrederiene, og eier i Roslagen Shipping, besøk av FRP ved partileder Sylvi Listhaug og stortingspolitiker Helge Andre Njåstad, ved sitt kontor i Nordhordland.

– Vi er dypt bekymret for den økonomiske situasjonen til store deler av sjøtransporten. Dersom vi skal være en lokal sysselsetter og verdiskaper også i fremtiden, må rammebetingelsene til sjøtransporten sikres, forteller Mostraum.

Fra januar i år kuttet regjeringen i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen). Samtidig er rederiskatteordningen på høring. Begge nevnte ordninger er helt nødvendige for at norske skip i Norge skal kunne ha konkurranseevne mot utenlandske skip. På toppen av det hele har energikostnadene i skipsfarten økt med 200 % siste to år.

– Den enorme økningen i kostnader og den store usikkerheten vi står ovenfor har bidratt til at vi nå tar en runde og ser nærmere på egen drift. Har vi råd til å sysselsette norske sjøfolk til neste år. og må flytte kontoret eller flagge om for å være levedyktige, er bare noen av spørsmålene vi stiller oss, sier Mary-Ann.

– En ting er sikkert; slik som den økonomiske situasjonen er nå er det ingen sjans for å ta del i den grønne omstillingen og sikre de norske arbeidsplassene. Vi håper politikerne klarer å innse dette og tar grep for den norske sjøtransporten. At FRP stiller opp med partileder og stortingspolitikere hos et familierederi i Nordhordland viser at de ser alvoret, oppsummerer Mostraum.

Sjøtransporten- en viktig byggestein
Partileder Sylvi Listhaug ser tydelig at sjøtransporten står i en ekstra krevende situasjon.

– For FRP er sjøtransporten en av byggesteinene som er viktigste for hele landet vårt. Både innen beredskap, forsyning og transport langs kysten. Nærskipsfarten som Mary-Ann representerer, bygger ofte ved norske verft. Det er også nærskipsfarten som frakter kraftfor til bønder, trelast til hus og hjem, asfalt og betong til entreprenørene og mye mye mer, kommenterer Listhaug.

Stortingspolitiker Helge Andre Njåstad har over lang tid tatt til orde for sjøtransporten, også gjennom ulike spørsmål til Stortinget.

– Med de politiske ambisjonene som Regjeringen har lagt til grunn i Hurdalsplattformen er det vanskelig å fatte at sjøtransporten er stilt som den er. Det er på høy tid at regjeringen nå sikrer at norske rederier som Roslagen Shipping også sysselsetter i distriktet i fremtiden, sier Njåstad.

Premissgiver for tusenvis av arbeidsplasser
Flere andre medlemsrederier har den siste uken også stått på barrikadene i lokalavisene for å få økt forståelse rundt den alvorlige situasjonen til sjøtransporten langs kysten. I tillegg har også blant annet Sjømannsorganisasjonene, Kysthavnalliansen og Nettverk for Fjord og Kystkommuner vært klare på at det haster med å sikre sjøtransportens rammevilkår.

– Over 6000 sjøfolk er sysselsatte i nærskipsfarten, på NOR-skip. I tillegg er mange tusen sysselsatte i tilknyttende industri som er helt avhengig av sjøtransporten. Skal vi sikre norske arbeidsplasser og grønn omstilling, må vi ha gode og langsiktige rammevilkår, kommenterer Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.

 

 

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter