Mer gods på sjø

I forbindelse med NTP 2014-23 la Regjeringen i begynnelsen av september frem sin Nærskipsfartsstrategi, Mer gods på sjø.
Målet er å skape et effektivt og miljøvennlig transportsystem som kan bidra til økt verdiskapning.
Prognosene viser 35-40% vekst i godstransporten innen 2040, mest på vei, mindre på sjø. Derfor tar Regjeringen dette initiativet for i samarbeid med næringsaktørene å identifisere tiltak som kan bidra til å snu utviklingen.
En forutsetning for å lykkes med å overføre gods fra vei til sjø er at alle næringsaktørene iverksetter tiltak innenfor sine ansvarsområder.
Av konkrete tiltak i strategien nevnes;

  • 3 mrd NOK til tiltak som kan bidra til overføring
  • Styrke FOU om godstransport på sjø og potensialet for overføring
  • Insentiv-ordning for godsoverføring
  • Tilskudd for statlig støtte til investeringer i havner
  • Tilskuddsordning for havnesamarbeid

Strategiplanen peker på klare forbedringsområder, både innenfor havner, veitilknytning, losordning, forenklet rapportering, bedre farledsstandard, mens næringen på sin side vil måtte bidra med innovative transportløsninger, reduserte utslipp av miljøgasser og partikler, mv. Det forutsettes fortsatt nettolønnsordning.
 
FRs strategikonferanse
FR gjennomførte dagene 25-26. september sin strategikonferanse på Sola under ledelse av styreleder Rikke Lind.
 Styret samlet seg om en ny strategiplan som bygger på føringene i nærskipsfartsstrategien, for å legge til rette for vekst og lønnsomhet i bransjen, ved å utvikle selve organisasjonen og også rette den mot nye medlemsgrupper. Saken vil forberedes videre i en strategiplan som legges frem for generalforsamlingen 23. april neste år.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter