Mer info om myndighetenes tiltak som skal sørge for en grønnere omstilling i sjøfartsnæringen

1 – UTVIDE TILSKUDDSORDNING FOR GODSOVERFØRING
Tilskuddsordning for godsoverføring skal gi tilskudd til dokumentert overføring av gods fra vei til sjø. Men ordningen er for restriktiv, da man blant annet krever at rutene som får støtte skal være helt nye, og ikke konkurrere med eksisterende ruter. Det diskvalifiserer mange søkere, og en hensiktsmessig utvidelse av ordningen kan være miljømessig gunstig.
 
 2 – UTVIDE VRAKPANTORDNINGEN
Vrakpantordningen skal gi støtte til rederier som vil kvitte seg med eldre tonnasje og investere i nytt. Ordningen er for restriktiv og bør utvides. En hensiktsmessig vrakpantordning bør gi støtte til vraking av de eldste skipene og innkjøp av nyere brukt tonnasje, da vil man gradvis kunne fase ut de mest forurensende fartøyene og sørge for at rederiene ikke tvinges til å enten investere over evne eller fortsette å forurense på dagens nivå.
 
3 – NÆRINGSLIVETS CO2-FOND
CO2-fondet som foreslått av NHO er en ordning etter modell av NOx-fondet der innmeldte bedrifter betaler drivstoffavgift til fondet i stedet for CO2-avgift til staten. Medlemmene kan deretter søke om støtte til miljøtiltak og få midler fra fondet til investering i miljøvennlige transportmidler.
 
4 – HELHETLIG NASJONAL PLAN FOR DRIVSTOFFINFRASTRUKTUR
En forutsetning for at man skal gjennomføre drivstofftiltak er imidlertid at det alternative drivstoffet er tilgjengelig for fartøyene og til en fornuftig pris. En helhetlig nasjonal plan for drivstoffinfrastruktur vil gi forutsigbarhet for rederier som vurderer å skifte fremdriftssystem.
 
5 – UTVIDE STATLIG GARANTIORDNING OG GUNSTIG LÅNEORDNING FOR MILJØVENNLIGE SKIP
I forbindelse med vrakpantordningen lanserte man en gunstig låneordning for investering i miljøvennlige skip gjennom Innovasjon Norge, men ordningen er for restriktiv. En bedre løsning ville være å utvide ordningen og gjøre vilkårene for lån mer romslige slik at også rederier med mindre båter og mindre investeringskapital kan nyte godt av ordningen. Et annet forslag er å inkludere en statlig garantiordning, der staten går inn som garantist på lån til fornyelse av flåten; det åpner for at flere rederier får lån.
 
6 – HELHETLIG STRATEGI FOR HAVNEINFRASTRUKTUR
I dag er havnene kommunalt eid, det fører til stor uforutsigbarhet for rederiene og varierende avgiftstrykk fra havn til havn. Dersom sjøtransport skal bli konkurransedyktig med andre transportformer er det nødvendig med en nasjonal koordinering av havnene knyttet opp mot Kystverket og Statens Vegvesen.
 
7 – KRAV TIL VAREEIERE OM KLIMAVENNLIGE TRANSPORTINNKJØP
Dersom sjøtransport skal bli konkurransedyktig med andre transportformer er det avgjørende at det settes en form for krav til vareeierne i forhold til å velge miljøvennlige løsninger, så lenge dette uteblir vil speditørene alltid velge den billigste løsningen. Det offentlige bør gå foran med et godt eksempel da det kjøpes store fraktarbeid hvert eneste år; dermed har myndighetene gode muligheter til å kjøpe skipstransport, som igjen vil sørge for større forutsigbarhet og dermed risikovilje for rederiene.

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter