Miljøfinans

”Miljøfinans” er et prosjekt med deltakere fra en rekke nærings- og miljøorganisasjoner som arbeider med å få i stand finansieringsordninger for en effektiv og miljøvennlig skipsflåte. FR er representert i arbeidsgruppen ved adm direktør Siri Hatland.
Det fulle formål er definert til å være ”katalysatoren som forener målsetningene om en effektiv og miljøvennlig skipsflåte, reduserte utslipp ved overføring fra land til sjø og innovasjon og miljøteknologieksport.” Miljøfinans skal gi gunstig finansiering for maritim miljøteknologi, dvs nye skip.
Det innledende arbeid har gått på å utrede hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det offentlige virkemiddelapparat.
Av de eksisterende virkemidler synes Enova å være det viktigste. Enova er et statlig foretak eiet av Olje & Energidepartementet, startet i 2001 og med administrasjon i Trondheim. Oppgaven er å drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, samt bidrag til utvikling av bl a klimateknologi. Dette gjøres ved økonomisk støtte og rådgivning med midler fra avkastningen fra Energifondet på 45 milliarder kroner. Mens Innovasjon Norge gir støtte til nyskapningsprosjekter, gir Enova også til gjentakende prosjekter. Etter at Enova tok over Transnova ved siste årsskifte er også transportsektoren i ferd med å bli vesentlig strategisk styrket.
For Miljøfinans er det ønskelig at Enovas ramme utvides til å støtte hele verdikjeden, ikke bare sluttbruker. Arbeidsgruppen vi utvikle et case med nytt fraktefartøy/brønnbåt for å se hvilke tiltak som kan gjennomføres.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter