Mineraloljeavgift 2019

Fra 1. juli 2012 ble det mulig å bunkre avgiftsfri mineralolje (grunnavgift) og gass (grunnavgift og CO2-avgift). Ved avgiftsfri bunkring skal reder /skipper avgi en erklæring om at fartøyet kun benyttes til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart. Leverandøren har skjema for slik erklæring som fylles ut av skipper og denne er gyldig i 1 år.

Mineralolje:
For de som likevel betaler avgift på mineralolje, kan vi opplyse at det er kun grunnavgiften (referanse GM 110) som blir refundert. Grunnavgiften er fra 1.01.2019 kr. 1,650 pr liter.
CO2-avgiften er steget til kr. 1,35 pr liter og svovelavgiften er kr. 0,133/liter, men disse blir ikke refundert.
Totalt innbetales kr. 3,133/liter og kr. 1,650 kan altså søkes refundert.

Naturgass:
CO2-avgift for naturgass er kr. 1,02 pr Sm3.

Søknad om refusjon av avgift skal sendes til Skattekontoret.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter