Møte med Sjøfartsdirektoratet vedrørende nettolønn

Kystrederiene har avholdt møte med Sjøfartsdirektoratet vedrørende krav om refusjon av nettolønn.  Sjøfartsdirektoratet har forvaltningsansvar i tilskuddsordningen, og skal gjennomføre særskilt kontroll. Årets særskilte kontroll er en gjennomgang av rett til sjømannsfradrag. Kontroll ble gjennomført på grunnlag av informasjon fra Skatteetaten. Kystrederiene ser at slike gjennomganger er nødvendig for å opprettholde en god og riktig forvaltning noe sjøtransporten er tjent med på lang sikt. Kystrederiene har imidlertid etter gjennomgangen til Sjøfartsdirektoratet mottatt flere meldinger om at medlemmer har fått krav om å refundere tilskudd for ansatte med begrunnelsen bland annet at den ansatte ikke seglet 130 dager, selv om ansatte har hatt krav på tilskudd gjennom tariffavtalene. Dette beror, etter Kystrederienes mening, på en feil forståelse av regelverket, noe Skatteetaten nå har innrømmet.

Som dere er oppmerksom på så er hovedgrunnlaget for om person har rett til sjømannsfradrag er innrapportering fra rederi via A-meldingen. Det har kommet frem fra noen medlemmer en del innspill knyttet til utfordringer ved innmelding på A-meldingen. Årsakene til feil innberetning kan i noen av disse tilfellenevære at innmeldingen er unødig komplisert, og at noen av lønnssystemene som benyttes er dårlig tilpasset nettolønnsordningen. Sjøfartsdirektoratet er også klar over at flere som har fått krav har blitt feilvurdert av skatteetaten, og at dette må korrigeres mellom reder/skatteetaten.

Målet til Kystrederiene er at det ikke skal komme slike krav til medlemmene, og vi ønsker å begrense mulige feilkilder slik at omfattende undersøkelser og brevveksling kan unngås for medlemsrederier. Kystrederiene løftet derfor frem at en optimalisering av A-meldingen for sjøfolk vil være hensiktsmessig. Kystrederiene har derfor foreslått at det opprettes en brukergruppe for bland annet å utarbeide veiledningsmateriell.

For at alle kan ta lærdom av denne kontrollrunden, harKystrederiene ønske om en sluttrapport fra kontrollen. Når Sjøfartsdirektoratet har ferdigstilt denne vil Kystrederiene gi ytterligere relevant informasjon ift rapportering, feilkilder osv til alle våre medlemmer. Sjøfartsdirektoratet skal, etter vår oppfordring lage en oppsummering av kontrollen til Kystrederiene. Sjøfartsdirektoratet signaliserte videre at de er åpne for innspill ift eksisterende ordninger som A-meldingen og forslag til endringer i disse.

I tillegg til dialog med direktoratet er det viktig at Kystrederiene også har god dialog med Skattevesenet, noe Sjøfartsdirektoratet også skal bidra til.

Kystrederiene vil ta en gjennomgang av forbedringspotensialet i A-meldingen innenfor dagens regelverk og rapportere dette til både Sjøfartsdirektoratet og Skatteetaten. Dersom det under gjennomgangen viser seg nødvendig vil vi også foreslå eventuelle endringer i dagens regelverk.

Kystrederiene vil følge denne saken tett, og målet er å styrke ordningen.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter