Møte om termisk avlusning

Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) har på bestilling fra Mattilsynet, gjennomført forsøk for å vurdere om bruk av varmt vann ved termisk avlusing medfører smerte for fisken. Foreløpige resultater ble offentliggjort den 28. mars. HI og VI konkluder med at forsøkene viser at varmtvannsbehandling fra 28oC og oppover er smertefullt for oppdrettslaksen.

For å gi representanter fra bransjen innsikt i det nye kunnskapsgrunnlaget samt mulighet til å komme med innspill til Mattilsynets forvaltningsmessige oppfølging av denne kunnskapen, inviterer de næringsorganisasjonene, deriblant Kystrederiene til møte på Gardermoen mandag 6. mai 2019.

Kystrederiene ønsker derfor data ifb med utvikling på dødelighet og avlusning med varmtvann, eller dokumenterte erfaringer både med Optilicer og Thermolicer dersom dere har dette. Data knyttet til fiskehelsestatus før avlusning, og andre forhold som kan spille inn ift dødelighet etter/under behandling setter vi også pris på. Dokumentasjon fra avlusningene er essensielt for fremtiden til metoden. Data vi evt mottar kan selvsagt anonymiseres.

Vi har så langt fulgt saken tett, og hadde seinest i dag et møte med Sjømatbedriftene og Steinsvik ift kunnskapsgrunnlaget på termisk avlusning. Innspill som allerede er kommet er noe vi også har med oss i møte.

Det er viktig for oss å påpeke at det per nå ikke foreligger noe forbud på å behandle over 28 grader.

Vi ber om at innspill/kommentarer gis til Linn Therese, linn@kystrederiene.no, 406 17 342, seinest 2.mai.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter