Nærskipsfarten møter politisk ledelse i NHD og FKD

PRESSEMELDING:
Haugesund, 27.02.09
Med utgangspunkt i frustrasjons- og aksjonsmøtet nærskipsfarten samlet seg til i Haugesund den 5. februar i år, møter næringen den politiske ledelsen i Nærings- og Handelsdepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet ved statssekretærene Rikke Lind (NHD) og Vidar Ulriksen (FKD) førstkommende tirsdag den 3. mars. Dette er i forkant av regjeringens fremleggelse av Nasjonal Transportplan.
Foruten den sterke avgiftsveksten for sjøtransporten langs norskekysten som ble diskutert på møtet den 5. februar, blant annet uttrykt gjennom avgifts- og gebyrøkningene til Kystverket i inneværende år, kommer også farledsbevisordningen til å bli tatt opp. Denne var tema for et møte næringen hadde med Kystverket den 17. februar hvor vi ble lovet en smidigere praktisering. Vi vil sikre oss en politisk oppfølging av disse løftene.
Disse møter for næringen den 3. mars:
Ole Sævild – adm. dir. Sea Cargo / leder for nærskipsfartsgruppen i Norges Rederiforbund
Knut W. Aanensen – adm. dir. Hagland Shipping / styremedlem i nærskipsfartsgruppen i Norges Rederiforbund
Siri Hatland – adm. dir. i Fraktefartøyenes Rederiforening
Jørn Prangerød – daglig leder i Maritimt Forum
Sverre Meling jr. – daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland
Etter fremleggelsen av NTP, har Maritimt Forum avklart møter med stortingsrepresentantene fra Finmark, Troms, Nordland og Rogaland samt et medlemsmøte i Oslo med den politiske ledelsen i Fiskeri- og Kystdepartementet. Når vi blir kjent med innholdet i planen, vil vi vurdere eventuelle ytterligere politiske initiativ for å sikre nærskipsfarten i Norge like konkurransevilkår med andre transportformer.
For ytterligere informasjon:
Sverre Meling jr.
Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter