Næringspolitikk

Grønn skipsfart

Kystrederiene jobber aktivt for å fremme grønn skipsfart. Vi arbeider blant annet sammen med medlemsrederiene og myndigheter om tiltak for å redusere utslipp, øke energieffektiviteten, og sikre forsvarlig avfallshåndtering ombord skip.

Investeringer i miljøvennlige og energieffektive skip som kan redusere både drivstofforbruket og utslipp av klimagasser, er sentralt for å nå klimamålene i 2030 og 2050. Skip med batteridrift, LNG-drift eller hybridløsninger, er viktige bidrag som kan gi betydelige reduksjoner i CO2-utslipp allerede i dag. Arbeid med strukturelle tiltak i farled og drift kan også spille en viktig rolle. Dette kan inkludere ruteoptimalisering, forbedret skipsteknologi og skrogdesign, samt innføring av systemer ombord.

Kystrederiene er medlemmer i Grønt Skipsfartsprogram og er aktiv på flere områder. Vi opplever også at våre medlemmer tar et betydelig ansvar for å redusere miljøbelastningen fra sine skip så langt det er mulig, med tanke på infrastruktur og tilgjengelighet på alternative energibærere. En bærekraftig utvikling av den maritime sektoren og å redusere miljøbelastningen fra sjøtransporten, setter oss i førersetet globalt.

Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027

Enova lyser ut en konkurranse om investeringsstøtte til produksjon og infrastruktur for hydrogen som drivstoff til maritim transport. Slik ønsker Enova å bidra til å realisere de første fungerende verdikjedene…

Har transportplanen gått ut på dato?

Nasjonal transportplan (NTP) må være mer enn en kamparena for ulike transportmidler. Det må bli et strategisk verktøy for effektiv og miljøvennlig transport. Av Adm. dir. Harald Solberg, Rederiforbundet Adm.…

Forhandler om maritimt klimapartnerskap

(Sendt ut som pressemelding av 10.11.2023 av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Kystrederiene er en av hovedorganisasjonene som er forhandlingspartner i det maritime klimapartnerskapet).    Forhandlingene mellom regjeringen…

Intensjonsavtale om klimapartnerskap

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har, sammen med hovedorganisasjonene, signert en intensjonsavtale om å inngå klimapartnerskap med næringslivet. Avtalens parter er arbeidsgiverorganisasjonene…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter