Næringspolitikk

Kompetanse og likestilling

Maritim kompetanse er avgjørende for å sikre en høy standard innenfor den maritime sektoren og for å ivareta sikkerhet og miljø. Dette krever både teknisk og operasjonell erfaring, så vel som kompetanse innenfor ledelse og samarbeid.

Maritim kompetanse kan tilegnes gjennom formell utdanning, som maritime studier ved fagskoler, videregående skole, universiteter og høyskoler, eller gjennom praktisk erfaring ombord på skip. Mange maritime yrker krever også spesialisert opplæring og sertifisering. Kompetansekravene i den maritime sektoren er stadig i endring, blant annet som følge av teknologisk utvikling og endrede krav fra myndighetene.

Likestilling er et viktig tema i maritim sektor som tradisjonelt er en mannsdominert bransje. Det har i seinere tid vært et økende fokus på å rekruttering, likestilling og mangfold i sektoren.

Fokus på å sikre like muligheter for opplæring og karriereutvikling for alle, samt å øke bevisstheten om tema er viktig. Det samme gjelder å arbeide for å motvirke diskriminering, trakassering og stereotypier i næringen.

Kystredereiene, med flere organisasjoner og selskaper har tatt initiativ til å fremme likestilling og mangfold, noe som har bidratt til å øke bevisstheten om utfordringene og stimulere til handling. Det er en felles erkjennelse i næringen om at likestilling og mangfold er nødvendig for å sikre en effektiv og bærekraftig utvikling av sektoren.

Enighet i lønnsforhandlingene

Det ble 13. september enighet i lønnsforhandlingene mellom Kystrederiene og Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund om NOR-avtalen, og Service- og flerbuksavtalen for medlemmer av Kystrederiene. Partene ble…

Fokus på rekruttering og kompetanse

Fra august til desember vil Andrine Kleiven være praksisstudent hos Kystrederiene. Andrine startet i 2020 på bachelorstudiet Shipping Management på NTNU i Ålesund. Studiet er en kombinasjon av økonomi, ledelse…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter