Næringspolitikk

Politikk og samarbeid

Kystrederiene engasjerer seg i politiske prosesser og lobbyvirksomhet for å påvirke politiske beslutninger som berører den maritime næringen. Dette innebærer arbeid med politikere, myndigheter og interessegrupper for å fremme og forme kritiske saker for næringen.

Vi har som mål å sikre en bærekraftig utvikling av den maritime næringen, og driver derfor politisk påvirkning innenfor områder som miljøvern, arbeidstakerrettigheter og næringspolitikk.

Kystrederiene har et bredt nettverk av kontakter og samarbeidspartnere i den maritime næringen, og benytter seg av dette nettverket til å påvirke politiske beslutninger. Dette kan skje gjennom direkte kontakt med politikere og myndigheter, gjennom deltakelse i høringer, innspillsmøter og andre arenaer der politikk og næringsliv møtes.

Som en sentral aktør i den maritime næringen har Kystrederiene en viktig rolle i å sikre at politiske beslutninger løfter og utvikler maritim næring. Fokus på tilstedeværelse, sysselsetting og lokal verdiskaping, er drivere i mye av vårt arbeid.

Kystrederiene arbeider sammen med en rekke andre organisasjoner innenfor den maritime sektoren, for å fremme felles interesser og bidra til bærekraftig utvikling. Dette kan omfatte samarbeid med fagforeninger, bransjeorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og myndigheter m.m.

I samarbeid jobber vi for å ivareta arbeidstakerinteresser og for å sikre gode arbeidsforhold ombord i skip. Dette omfatter tema som likestilling, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Kystrederiene arbeider også sammen med forskningsinstitusjoner for å utvikle og ta i bruk ny teknologi. God dialog med EU og myndigheter på nasjonalt og internasjonalt nivå er sentralt for politiske prosesser og for å nå felles målsettinger.

Kystrederiene deltar også i flere råd og utvalg, blant annet følgende:
– MARUT – Næringsministerens Maritime Strategisk Råd
– Kystalliansen
FIAS
– Representantskapet i Redningsselskapet
– Styret i Maritimt Forum
– Styret i Short Sea Promotion Center
– Styret i Landstrømsforum
– Styret i Stad tunnelen
– Styret i Nox-Fondet
– Styret i Energigass Norge
– Partner i Grønt kystfartsprogram
– Partner i Godsalliansen
– Partner i SMART MARITIME, Sintef Ocean
– Partner i NCE Maritime Cleantech

Kystrederiene deltar også i følgende forskningsprosjekter:
ACES (Accelerating Energy- and Sustainability Transitions in Ports)
FAME (Curbing Fisheries and Aquacultures Maritime air)
WeBoat

 

Har transportplanen gått ut på dato?

Nasjonal transportplan (NTP) må være mer enn en kamparena for ulike transportmidler. Det må bli et strategisk verktøy for effektiv og miljøvennlig transport. Av Adm. dir. Harald Solberg, Rederiforbundet Adm.…

Forhandler om maritimt klimapartnerskap

(Sendt ut som pressemelding av 10.11.2023 av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Kystrederiene er en av hovedorganisasjonene som er forhandlingspartner i det maritime klimapartnerskapet).    Forhandlingene mellom regjeringen…

Svekket konkurranseevne for norsk skipsfart

Følgende pressemelding ble sendt ut i forbindelse med publisering av statsbudsjettet I forbindelse med fremlagt statsbudsjett for 2024, er det flere punkter som vil kunne ha en negativ betydning for…

Enighet i lønnsforhandlingene

Det ble 13. september enighet i lønnsforhandlingene mellom Kystrederiene og Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund om NOR-avtalen, og Service- og flerbuksavtalen for medlemmer av Kystrederiene. Partene ble…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter