Næringspolitikk

Rammevilkår

Maritime rammevilkår er betingelser og retningslinjer som påvirker norsk konkurranseevne og utvikling. Området omfatter lover og forskrifter, internasjonale avtaler og standarder, finansierings- og støtteordninger, og politiske føringer.

Flere ulike områder av den maritime næringen blir påvirket av gjeldende vilkår, eksempelvis norske sjøfolk, havner og leverandørindustrien. Langsiktige og funksjonelle rammevilkår for næringen gir verdiskaping på kysten og en bærekraftig utvikling.

Både nasjonal og internasjonal skipsfart er omfattet av globale krav som eksempelvis IMO-konvensjoner (International Maritime Organization) og handelsavtaler. I tillegg er nasjonale lover og støtteordninger av stor betydning. Det er derfor kritisk at rammevilkårene er utformet slik at de hensyntar både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.

Våre tre viktigste rammevilkår er:

  • Rederiskatteordningen
    En tonnasjeskatteordning for å sikre like vilkår som internasjonal skipsfart.
  • Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk
    Øker konkurranseevnen til norske rederier, sikrer maritim kompetanse og sysselsetting av norske sjøfolk.
  • Sjømannsfradraget
    En kompensasjon for norske sjøfolk som er borte fra hjemmet over lange perioder.

Forhandler om maritimt klimapartnerskap

(Sendt ut som pressemelding av 10.11.2023 av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Kystrederiene er en av hovedorganisasjonene som er forhandlingspartner i det maritime klimapartnerskapet).    Forhandlingene mellom regjeringen…

Svekket konkurranseevne for norsk skipsfart

Følgende pressemelding ble sendt ut i forbindelse med publisering av statsbudsjettet I forbindelse med fremlagt statsbudsjett for 2024, er det flere punkter som vil kunne ha en negativ betydning for…

Maritim næring sakter akterut

Det er med bekymring vi noterer oss at regjeringens nylig fremlagte revidert nasjonalbudsjett for 2023 ikke inneholder en nødvendig investering til den særdeles viktige maritime næringen i Norge. Tilskuddsordningen for…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter