Næringspolitikk

Sjøbasert logistikk – en konkurransedyktig sjøtransport

Som en del av den norske maritime klyngen har Kystrederiene en viktig rolle i å bidra til en bærekraftig utvikling av sjøtransporten. Næringspolitisk avdeling har bred kompetanse, og arbeider kontinuerlig for å sikre gode vilkår for medlemsrederier både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har i vår organisasjon over 200 medlemsrederier, og jobber aktivt for at de skal ha gode vilkår for drift av sine fartøy. Kystrederiene deltar derfor blant annet i utviklingsprosjekter, har tett samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter, og har fast plass i flere utvalg på ulike arenaer.

Utvalgte tema er maritim kompetanse- og likestilling, godsoverføring, NTP, fartøysoperasjoner og fiskehelse, samt grønn omstilling. Mandatet til næringspolitisk avdeling blir utformet av styret i Kystrederiene.

Har transportplanen gått ut på dato?

Nasjonal transportplan (NTP) må være mer enn en kamparena for ulike transportmidler. Det må bli et strategisk verktøy for effektiv og miljøvennlig transport. Av Adm. dir. Harald Solberg, Rederiforbundet Adm.…

Svekket konkurranseevne for norsk skipsfart

Følgende pressemelding ble sendt ut i forbindelse med publisering av statsbudsjettet I forbindelse med fremlagt statsbudsjett for 2024, er det flere punkter som vil kunne ha en negativ betydning for…

Kystrederiene ønsker å utsette avfallsdirektivet

Kystrederiene og flere andre organisasjoner har uttrykt bekymring over innføringen av det nye avfallsdirektivet for skip. Selv om Kystrederiene støtter hensikten bak direktivet, som er å redusere marin forsøpling, føler…
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter