Nærskipsfart

Inne i kapittelet om miljø ligger også regjeringens strategi for nærskipsfart og fornyelse av flåten (side 23).
Strategiplanen ligger fast på målsetningen i Nasjonal Transportplan om å overføre gods fra vei til sjø. Regjeringen ser på godsoverføring som et virkemiddel til å effektivisere godstransporten og redusere eksterne kostnader. Selv om nærskipsflåten nå har fått tilgang til samme virkemiddelapparat som andre næringer (Transnova etc), så erkjenner regjeringen at med frakteflåtens lave lønnsomhet vil det være en utfordring å kunne utnytte disse mulighetene.
For å utrede en tilskuddsordning for kondemnering av skip har regjeringen fått utarbeidet en rapport fra konsulentselskapet Propel. Denne viser klart at vraking av skip vil ha betydning for miljøforbedring av flåten, men at det i liten grad er et tiltak alene for å finansiere nye skip. Regjeringen ønsker også at en slik ordning skal bidra til et strukturutvikling i næringen.
Departementet vil vurdere rapporten videre, ”også med sikte på å ivareta potensialet for miljøforbedring i flåtefornyelsen”.
Ikke uventet peker regjeringen på de – riktignok beskjedne – tiltak som ble presentert i den nye havnestrategien 21.januar i år. Dette er stort sett moderate virkemidler for samarbeid og effektivisering, som vi tidligere har kommentert.
På havnesiden er det gjennomført en transportanalyse som dels bryter med tidligere antagelser. En svakhet er imidlertid at analysen bare går på eksport/importlast og ikke har sett på innenlands godsflyt.
Positivt er det likevel at regjeringen vil vurdere en midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring rettet mot bedrifter som velger å benytte sjøtransport fremfor landtransport.
I sum er det mye å glede seg over for FRs medlemmer og virksomhetsområde. Her ligger også spillerom for initiativ og tiltak fra vår side.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter