Nærskipsfartsstrategien

Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 som ble lagt fram etter påske med lovende føringer for sjøtransporten, henviste konkrete tiltak til planen for Nærskipsfartsstrategi som er under arbeid Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). FR deltar sammen med de øvrige aktører i Sjøtransportalliansen som leverer innspill til strategiplanen.
   Til arbeidet er det bevilget 25 millioner kroner for inneværende år, og Sjøtransportalliansen har ønsket en konkret kartlegging av godsvolumer som er aktuelle for overføring fra vei til sjø. I arbeidet så langt synes organisasjonene for havn og logistikk å ha gjort seg mest gjeldende.
For FR er det viktig å oppnå operasjonelle lettelser og lavere kostnader for sjøtransporten generelt.  Sjøtransportens store utfordring er å kutte kostnader relatert til havnene. Dette er tydelig signalisert til politikere og Departementet og er en sak som vil kreve politiske grep.
   FR mener at strategiplanen også må omfatte bulklaster, f eks veibygging, tanktransport og framføring av bensin, gass og annen farlig og miljøskadelig last.
   Vi mener også at økobonus for last som overføres fra vei til sjø skal følge et bredt spekter av last, ikke bare containere.
  Fornyelse av flåten vil skje hvor det er kommersielt forsvarlig, men en vrakpantordning og finansieringsordninger vil kunne legge forholdene til rette.
Nærskipsfartsstrategien vil kunne bli en brekkstang for å få bedre konkurranseforhold, hvor sjøveiens avgifter, kostnader og begrensninger fortsatt er avgjørende for konkurranseevnen.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter