Nærskipsfartsstrategien

Det fjerde møtet mellom organisasjonene i Sjøtransportalliansen og Kystministeren om arbeidet med nærskipsfartsstrategien ble holdt i Oslo 11.februar.
   Det var på kystminister Lisbeth Berg-Hansens initiativ at en strategiplan ble satt på den politiske agenda med bevilgning til bl a en transportanalyse. Etter de tre første møtene i fjor satte næringen opp en liste over 16 viktige punkter for å få til mer sjøtransport. Dette var dels saker som krevde offentlig medvirkning og dels egne initiativ.
 
Av de 16 sakene er flere tatt opp til nærmere vurdering i Fiskeri- og kystdepartementet:
 

 •     Sterkere planapparat for planlegging av Norges transport og logistikk via sjøveien
 •     Varestrømsanalyse og markedskartlegging
 •     Incentivordning (økobonus) for overføring av gods
 •     Reduserte avgifter
 •     Effektivisering av lostjenesten
 •     Miljøfond for miljøinvestering i skip og havn
 •     Støtte til flåtefornyelse – herunder toppfinansiering, avskrivningsregler og eventuell kondemneringsordning
  •     Miljøprioritet ved offentlig kjøp av transport

 
Fra næringen selv ble det pekt på ytterligere to tiltak:

 •     Tilskuddsordning for bedre adkomstveier til havner
 •     Offentlig tilskuddsordning til havneutbygging for å effektivisere havnene og øke servicenivået

 
Strategiplanen skal innarbeides i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-13 som skal være klar etter påske og behandles i Stortinget før sommerferien.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter