– Nærskipsflåten trenger 1-2 milliarder kroner over 5 år

Av Sigbjørn Larsen, Skipsrevyen
– En fornyelse av nærskipsflåten vil kreve 1 – 2 MRD over fem år,  sier administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene til Skipsrevyen. Vi ber ikke om almisser, men om risikoavlastende tilgang på økt lånekapital og lavere egenkapitalkrav for rederne i nærskipsflåten. – Da ville det ha løsnet, sier Borge.  

– Det er stort behov for en fornyelse av nærskipsflåten, både av hensyn til at mange av båtene blir gamle og av hensyn til klima og miljø, sier Borge. Av ca 80 skip som er modne for rehabilitering er ca 50 skip over tretti år. 

– I utgangspunktet kan skipet seile så lenge de får klasset skipet. Aldersbegrensning er mer gjeldende på kontraktsnivå. Her kan det offentlige som kunde bidra, ved å velge samt betale for grønne nye løsninger sier administrerende direktør Siv Remøy Vangen i Maritime Bergen. Utfordringen er at markedsratene har vært jevnt over dårlige over mange år med lave marginer. Selv om det er bedring i markedet, så sier det seg selv at med et egenkapitalkrav fra bankene på rundt 40 prosent så er det mange som ikke får regnestykke til å gå i hop.

40 skip for 7 mrd. kr. er kontrahert
Den som tror at nærskipsflåterederne sitter med hendene i fanget og venter på politiske almisser, tror imidlertid feil. Det viser tallene fra Kystrederiene over kontraheringer i nærskipsflåten. 

– Den siste oversikten vår viser at det er om lag 40 skip som allerede er kontrahert eller nylig levert til en verdi av 7 MRD kroner, sier Borge. Det gjelder både innenfor tradisjonell nærskipsfart bulk og fiskeri og havbruk, sier Borge. Men hadde for eksempel Innovasjon Norge fått tilført flere midler til utlån (risikolån og 1. pri. Lån) og egenkapitalkravet kommet ned i 20-25 prosent, så kunne det virkelig ha løsnet, mener Borge. Regjeringen har jo en ordning via Innovasjon Norge i dag, hvorfor ikke styrke den, så man kan få gjort noe som virkelig monner i klimasammengheng gjennom fornyelse av nærskipsflåten og få mer av godset fra vei over på sjø. Det er ingen transport som er så klimavennlig som sjøtransporten fremhever Borge. For to år siden snakket alle om diesel, nå snakker alle om hybrid som fremdriftssystem og dette vil gi store CO2 utslipps reduksjoner. 

– Eksempelsvis koster et nybygg 100 millioner hvor dagens ratenivå forsvarer et nybygg på rundt 80 millioner. Skal man ha et klimavennlig skip er prisen opp imot 120 millioner, der Enova kan dekke opp i mot 40% av klimainvesteringer. Dette gir et gap på over 30 millioner på dette eksempelet. Spørsmålet er hvem som skal ta regningen når markedet per i dag ikke betaler premium for grønne løsninger og nye skip sier Remøy-Vangen

Da hadde det løsnet
– Dersom dette hadde blitt dekket inn ved økt risikovillig kapital med muligheter for et lån med noe lengre løpetid og noe lavere egenkapitalkrav, så hadde det løsnet, sier Borge. 

Nylig investerte regjeringen 2,3 MRD i havvind, så kanksje det  hadde vært mulig å finne 1 – 2 MRD til å fornye nærskipsflåten også, undrer Borge. Rederne vil jo betale tilbake med renter og klimaet vil også tjene på det, sier Borge. Nærskipsflåten består av over 2000 skip med smått og stort, mens det er 100-150 skip som trenger en rehabilitering eller nybygg, opplyser Borge. Vi har en hastighet på 24 timer i døgnet mot 2030 da Norge skal oppfylle lovnaden i Parisavtalen. Det vil si – 10 år og vi har ikke en dag å miste med tanke på klima og miljøgass-reduksjon. Sjøtransporten er en viktig del av løsningen og den transportform som belaster samfunnet minst, og det er derfor underlig at næringen ikke får høyere prioritet og bedre tilrettelegging for å akselerere utskiftning av eldre fartøy, slutter Borge.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter