Nasjonal transportplan – det politiske arbeidet starter

Mandag 29. februar la de statlige transportetatene og Avinor frem Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029. Dokumentet er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Nå starter den politiske prosessen.
For lite fokus på overføring fra land til sjø
– Transportetatene kommer med noen gode forslag, men det er dessverre for lite, sier Siri Hatland, direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening. – Vi hadde håpet på enda mer trøkk i arbeidet med å overføre gods fra land til sjø, fortsetter hun.
Incentivordning for å overføre gods fra vei til sjø
I dokumentet foreslås det etablert en midlertidig tilskuddsordning som rettes mot rederier som kan dokumentere at lasten overføres til skip fra vegtransport med miljøgevinst. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å etablere nye transportilbud/ruter på konkrete strekninger. Samtidig foreslås det også en tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljømessige gode havner. –Dette er svært positivt, og ønskes velkomment. Dette kan føre til at mer gods flyttes over på sjø, sier Hatland.
For mange avgifter
Mer transport sjøveien er til det beste for miljøet og vil stimulere til flåtefornyelse. Men det vil også fremme miljø og trafikksikkerhet på veiene. Potensielt kan minst 300.000 lastebiler overføres fra vei til sjø. Dette er det tverrpolitisk enighet om i dag, og noe som derfor må løses, til det beste for alle.
Men, i dag må havnene dekke sine kostnader gjennom brukeravgifter. Dette betyr at all sjøbåret last blir belastet med ekstra avgifter sammenlignet med landtransport, som nyter godt av samfunnets investeringer i infrastruktur. Dette kan ikke fortsette. – Færre og mindre avgifter for sjøtransporten er en svært viktig brikke for å klare å overføre mer last fra vei til sjø, og er derfor noe vi vil ha sterkt fokus på fremover, sier Hatland.
Les også: Det politiske arbeidet med Nasjonal transportplan settes i gang


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter