Nedgang i forurensning fra sjøtransport

I perioden 1990 til 2017 var det nedgang i utslipp av forsurende stoffer og miljøgifter fra vei- og sjøtransport i Norge, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I perioden 1990-2017 ble utslippene i transportsektoren redusert med 38 prosent, og det er en større nedgang enn for totalutslippet i samme periode. En tredjedel av utslippene av forsurende stoffer i Norge kommer fra transport, og flere reduserende tiltak gjennomføres i denne sektoren.

Nedgangen fra transport skyldes primært reduksjon i utslipp av NOx, men også mindre utslipp av SO2 i perioden. NOx -utslippene fra transport er redusert med over en tredjedel i perioden 1990-2017, målt i tonn NOx. I 2017 sto transport for 53 prosent av utslippene.

For innenriks sjøfart og fiske er det særlig nedgangen i forbruket av marine gassoljer og utfasing av tungolje som er årsaken til reduksjonene i NOx.

Hele artikkelen fra SSB: Nedgang i luftforurensning fra transport.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter