Nei til liberalisering av havnekapitalen

En liberalisering av havnekapitalen kan føre til at mindre gods fraktes sjøveien – stikk i strid med alle politiske målsetninger. Dette er både brukerne av havnene og havnene selv enige om.
Det pågår for tiden en revisjon av Havne- og farvannsloven fra 2009. Et utvalg ble utnevnt i august 2016 for å utarbeide en rapport med forslag som skal være ferdig innen 1. desember i år. Ett av mange tema er liberalisering av havnekassene.
Havnekapitalen er midler som er generert av brukerne av havnene gjennom mange år. Utgangspunktet for vurderingene av havnekapitalen bør etter vår mening søkes i målsetningene i NTP og i Norges klimaforpliktelser, altså i de utfordringer som havnene står ovenfor. Havnene skal tilby effektive og konkurransedyktige transportløsninger, der den største konkurrenten er lastebilen.
Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er unison; avgiftsnivået må ned. De siste årene har det vært en massiv økning i avgiftstrykket, dette kan ikke fortsette dersom mer gods skal fraktes sjøveien. Vi er bekymret for at en liberalisering av havnekapitalen kan føre til ytterligere økt avgiftstrykk; kommunene kan ønske å finansiere andre kommunale formål ved å øke avgiftene for brukerne av havnene og trekke ut inntekter fra havnekassen. Dette bryter sterkt med samfunnsoppdraget til havnene, som er å tilby effektive og konkurransedyktige transportløsninger.
Skal sjøtransport bli konkurransedyktig må det tas flere grep samtidig. Den skjermete havnekapitalen må ses som en ressurs, og kombineres med andre gode tiltak som til eksempel Grønt kystfartsprogram, satsning på gass/hybridløsninger, incentivordning og utviklingen av SafeSeaNet.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter